Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Leidraad inpassing tram in stedelijk gebied

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:15-09-2007
 • Aantal pagina's:112
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 499 9
 • Artikelnummer:249
 • Thema: Openbaar vervoer, Railverkeer
 
€ 70,00
excl. 9% btw
 • Deze leidraad beschrijft hoe u nieuwe (en bestaande) trambanen in de stedelijke omgeving kunt integreren. De publicatie biedt praktische aanbevelingen en basisontwerpen om tot een duurzaam veilig en uniform ontwerp te komen. De informatie is vooral nuttig voor ontwerpers en stedenbouwers.
 • Samenvatting
  1 Inleiding
  1.1 De tram en zijn omgeving
  1.2 Doel
  1.3 Leeswijzer
  2 Veiligheidskader
  2.1 Definitie tram
  2.2 Karakteristieken van een tram
  2.3 Wet- en regelgeving bij trams Trambaan Voetgangers Snelheid
  2.4 Overwegingen betreffende veiligheid Snelheid Ligging Oversteken
  2.5 Duurzaam Veilig
  2.6 Ontwerp tramsysteem
  3 Ontwerpfilosofie bij tramlijnen
  3.1 Ontwerp tracé: verbinden en ontsluiten
  3.2 Karakteristieken stedelijke omgeving Buitengebied Woonwijken Centrumgebied Winkelgebied Nieuwe gebiedsontwikkeling
  3.3 Verkeerstechnische inpassing trambaan Vrije trambaan met ongelijkvloerse kruisingen Vrije trambaan met gelijkvloerse kruisingen Trambaan met samengebruik van andere verkeerssoorten Voetgangersgebied: trambaan gedeeld met langzaam verkeer
  3.4 Ruimtelijke en functionele gevolgen van een tramlijn Stimuleren ruimtelijke kwaliteit
  3.5 Beheerbewust ontwerpen
  4 (Basis)ontwerpopgaven
  4.1 Ontwerpfasen
  4.2 Ontwerpopgaven netwerk: tracéstudie
  Opgave 1: ontwerpsnelheid
  Opgave 2: vrije trambaan, samengebruik en medegebruik
  Opgave 3: ligging in profiel
  Opgave 4: wel of niet door voetgangers-/winkelgebied
  Opgave 5: kruisingen trambaan
  Opgave 6: haltelocaties
  Opgave 7: inpassing eindpunt
  Opgave 8: exploitatiewijze en materieel
  Opgave 9: aanleg remises en remisesporen
  Opgave 10: aanleg omloopspoor
  Opgave 11: beperking booggeluid
  4.3 Ontwerpopgaven route in lengterichting: gevel-tot-gevelontwerp
  Opgave 1: profiel van vrije ruimte
  Opgave 2: kabels en leidingen en ligging riolering
  Opgave 3: zichtlijnen en obstakels
  Opgave 4: situering van halteplaatsen
  Opgave 5: uitvoeringsvorm halte
  Opgave 6: stroomvoorziening
  Opgave 7: onderstations en wisselkasten
  5 Inrichting van kruispunten en oversteken
  5.1 Toepassing verkeersborden
  5.2 Toepassing tramwaarschuwingslichten (TWL)
  5.3 Toepassing verkeerslichten
  5.3.1 Toepassing tweekleurige verkeerslichten (geel en rood)
  5.3.2 Toepassing normale voetgangerslichten
  5.3.3 Toepassing tramwaarschuwingslichten (TWL) bij voetgangersoversteek
  5.4 Toepassing slagbomen
  6 Basisontwerpen
  6.1 Kruispunten met tram op vrijliggende baan
  6.1.1 Tram op vrijliggende baan steekt kruispunt tussen twee gebiedsontsluitingswegen over
  6.1.2 Tram op vrijliggende baan kruist op aansluiting gebiedsontsluitingsweg en erftoegangsweg
  6.1.3 Afslaande tram op vrijliggende baan
  6.1.4 Rotondes
  6.2 Oversteekvoorzieningen
  6.2.1 Oversteken trambaan in middenligging
  6.2.2 Oversteken trambaan in zijligging
  6.2.3 Oversteken straatspoor
  Literatuur
  Begrippenlijst
  Bijlagen:
  Bijlage I Afmetingen en profiel van vrije ruimte standaard gelede stadstrams
  Bijlage II Programma van Eisen tramhalte
  Bijlage III Zichtlijnen en coulisseneffect Rijden op zicht Coulisseneffect
  Bijlage IV Wettelijke bepalingen en reglementen
Scroll naar boven