Leidraad gladheidsbestrijdingsplan

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Infrastructuur, Openbare ruimte
  • Datum uitgifte:01 sep 2006
  • Aantal pagina's:56
  • Druk:1
  • ISBN:90 6628 476 5
  • Artikelnummer:236

Wilt u hulp bij het adequaat aanpakken van gladheidsbestrijding? De ‘Leidraad gladheidsbestrijdingsplan’ beschrijft de onderdelen die een rol spelen bij het bepalen van het beleid en bij de uitvoering.


Aan de hand van vijf processtappen stelt u een gladheidsbestrijdingsplan op. Het plan maakt voor elk winterseizoen inzichtelijk wie op welk moment met de uitvoering is belast.
Woord vooraf
Inleiding
1 Procesvoorbereiding
1.1 Inleiding
1.2 Kader voor beleidsplan
1.3 Integrale visie gladheidsbestrijding
1.4 Organisatie en besluitvorming
2 Beleidsplan
2.1 Inleiding
2.2 Evaluatie bestaande situatie
2.3 Uitgangspunten voor beleidsplan
2.3.1 Uitwerking integrale visie
2.3.2 Strooimethodiek en signaleringsmethode
2.3.3 Communicatie en informatie
2.3.4 Eigen beheer of uitbesteding?
2.4 Afwegingskader
3 Uitvoeringsplan
3.1 Inleiding
3.2 Opbouw uitvoeringsplan
4 Evaluatie uitvoeringsplan
4.1 Inleiding
4.2 Onderwerpen voor evaluatie
Literatuur
Bijlagen:
Bijlage I Juridische aspecten
Bijlage II Arbo-aspecten
Bijlage III Prioriteitentabel gladheidsbestrijding
Bijlage IV Inhoudsopgave beleidsplan
Bijlage V Inhoudsopgave uitvoeringsplan
Ook beschikbaar: Online Kennismodule