Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Leidraad duurzaam veilige inrichting van bedrijventerreinen

Hulpmiddel bij het ontwerp

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:01-11-2003
 • Aantal pagina's:92
 • Druk:1
 • ISBN:90 6628 394 7
 • Artikelnummer:192
 • Thema: Goederenvervoer, Verkeersveiligheid
 
€ 69,00
excl. 9% btw
 • Deze leidraad bevat een maatregelencatalogus om de weginfrastructuur van bedrijventerreinen volgens de principes van ‘Duurzaam Veilig Verkeer’ in te richten. Ontwerpers, verkeerskundigen en stedenbouwers kunnen daarmee tot oplossingen op maat komen. Alle aspecten voor een duurzaam veilige inrichting van de weginfrastructuur van bedrijventerreinen komen aan bod.
 • Samenvatting
  1 Inleiding
  1.1 Aanleiding
  1.2 Doel publicatie
  1.3 Algemene problematiek
  1.4 Inhoud publicatie
  2 Beleid duurzaam veilig verkeer
  2.1 Achtergronden duurzaam veilig verkeer
  2.2 Principes van duurzaam veilig verkeer
  2.3 Functies van wegen
  2.4 Algemene inrichting van wegen
  2.4.1 Inrichting van gebiedsontsluitingswegen in steden en dorpen
  2.4.2 Inrichting van erftoegangswegen in woongebieden
  2.4.3 Komgrenzen in steden en dorpen
  2.4.4 Overgangen tussen gebiedsontsluitingswegen en verblijfsgebieden in steden en dorpen
  2.4.5 Bedrijventerreinen: binnen of buiten de bebouwde kom?
  3 Bedrijventerreinen en duurzaam veilig verkeer
  3.1 Problematiek bedrijventerreinen
  3.2 Typen bedrijventerreinen
  3.3 Duurzaam veilige inrichting van bedrijventerreinen
  3.4 Gebruik leidend voor afstemming met functie en vormgeving
  3.5 Stappenplan duurzaam veilige inrichting van bedrijventerreinen
  4 Aandachtspunten duurzaam veilige inrichting van bedrijventerreinen
  4.1 Stap 1: Gebiedskarakteristieken
  4.1.1 Situatieschets bedrijventerrein
  4.1.2 Gebiedsindeling bedrijventerrein
  4.2 Stap 2: Gebruik infrastructuur
  4.2.1 Type verkeer
  4.2.2 Tijdstip van gebruik
  4.3 Stap 3: Wensbeelden
  4.4 Stap 4: Categorisering wegennet
  4.4.1 Ontsluitingsstructuur
  4.4.2 Wegfuncties
  4.5 Stap 5: Maatregelenpakket voor duurzaam veilige inrichting bedrijventerrein
  5 Voorbeelden duurzaam veilige inrichting op basis van aandachtspunten
  5.1 Beheersing snelheidsregime
  5.1.1 Gebiedsontsluitingswegen
  5.1.2 Erftoegangsweg met verzamelfunctie
  5.1.3 Erftoegangsweg zonder verzamelfunctie
  5.2 In-/uitritten
  5.3 Parkeren en stallen
  5.3.1 Parkeren grote voertuigen
  5.3.2 Parkeren personenvervoer
  5.3.3 Stallen grote voertuigen
  5.4 Bromfietsverkeer, fietsverkeer en voetgangers
  5.5 Sociale veiligheid
  5.5.1 Groenvoorzieningen
  5.5.2 Openbare verlichting
  5.5.3 Straatraces
  5.6 Laden en lossen
  5.7 Routering
  5.7.1 Bewegwijzering naar bedrijven/straten
  5.7.2 Bewegwijzering en routering doorgaand verkeer
  5.7.3 Vormgeving informatiehaven
  5.8 Openbaar vervoer
  5.8.1 Haltes openbaar vervoer
  5.8.2 Lijnvoering openbaar vervoer
  5.9 Wegindeling
  5.10 Beveiliging
  5.11 Stedenbouw
  5.12 Voorbeelden maatregelenpakketten
  5.12.1 Nieuwbouw Peelerpark - Assen
  5.12.2 Aanpassing bedrijventerrein Nieuwgraaf te Duiven (Gelderland)
  Afkortingen
  Literatuur
  Bijlagen
  I Aanvinklijst aandachtspunten
  II Straatnamenkaart bedrijventerrein Kellen te Tiel
  III Straatnamenkaart bedrijventerrein De Brinckhorst te Den Haag
  IV Wensbeelden bedrijventerrein Kellen te Tiel
  V Gebiedsontsluitingswegen De Brinckhorst te Den Haag
  VI Ontsluitingsstructuren
Scroll naar boven