Laagtemperatuurasfalt (lta) voor een duurzame verharding

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Infrastructuur
  • Datum uitgifte:12 dec 2012
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 613 9
  • Artikelnummer:319

De publicatie beoogt de onbekendheid met laagtemperatuurasfalt (lta) weg te nemen en toepassing ervan te bevorderen. Sinds meer dan tien jaar zijn verschillend technieken ontwikkeld om het energieverbruik bij de productie van asfalt te reduceren. Dit heeft geleid tot het laagtemperatuurasfalt. De voordelen hiervan ten opzichte van het zogenoemde ‘heet’ asfalt zijn evident: minder energieverbruik en vermindering van CO2-uitstoot. Toepassing van lta kan hierdoor substantieel bijdragen aan het realiseren van doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en klimaat.