Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013 Standaardkwaliteitsniveaus voor onderhoud

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Openbare ruimte
  • Datum uitgifte:03 sep 2013
  • Aantal pagina's:186
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 621 4
  • Artikelnummer:323

Bent u verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte? Dan weet u dat een goed ontworpen en beheerde openbare ruimte een grote maatschappelijke meerwaarde heeft en efficiënt te onderhouden is. De CROW-publicatie ‘Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013’ biedt landelijke standaardkwaliteitsniveaus voor het onderhoud van de openbare ruimte.

Prijs per stuk: € 129,00
Excl. 6% BTW

De foto’s, beschrijvingen en prestatie-eisen in de kwaliteitscatalogus stellen beheerders van openbare ruimte in staat om inzichtelijk te communiceren met hun bestuurders, gebruikers en uitvoerders van het onderhoud.

200 beeldmeetlatten

De kwaliteitscatalogus 2013 bevat ruim 200 beeldmeetlatten met vijf kwaliteitsniveaus, variërend van zeer hoog (A+) tot zeer laag (D), waarmee de gewenste kwaliteit per gebied kan worden gekozen. De kwaliteitseisen kunnen worden opgenomen in een RAW-beeldbestek. 

RAW

Met het uitkomen van de Standaard RAW Bepalingen 2015 zijn ook de definitieve hoofdcodes, waarin de resultaatsbeschrijving voor beeldkwaliteit zijn opgenomen, beschikbaar gekomen. Daarom is Bijlage V aangepast en als download beschikbaar.

Geactualiseerd

De kwaliteitscatalogus 2013 is een actualisatie van de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2010 (publicatie 288) en 2007 (publicatie 245). 

Kennisbundel: alle kennis in één

Deze publicatie vormt samen met de cursus Beeldkwaliteit in RAW een Kennisbundel.

Samenvatting
Inleiding
1 Structuur van de kwaliteitscatalogus
1.1 Kwaliteitsniveaus
1.2 Objecten en kwaliteitscriteria
1.3 Schaalbalken
1.4 Meetinstructies per schaalbalk
1.5 Kostenkengetallen voor beeldkwaliteit
2 Inhoud en wijzigingen kwaliteitscatalogus
2.1 Inhoud kwaliteitscatalogus 2013
2.2 Wijzigingen ten opzichte van de kwaliteitscatalogus 2010
2.2.1 Toegevoegde schaalbalken
2.2.2 Verwijderde schaalbalken
2.2.3 Aangepaste schaalbalken
2.2.4 Rekenmethode voor gebiedsscores
2.2.5 Toevoeging meetinstructies
2.2.6 Uitbreiding begrippenlijst
3 Gebruik van de kwaliteitscatalogus en nieuwe mogelijkheden
3.1 Ambitie
3.2 Opdracht
3.2.1 Resultaatsverplichtingen en deficodes
3.2.2 Twee methodes van verrekenen
3.2.3 Advies verrekenen op beeld of op frequentie
3.3 Toezicht
3.3.1 Vastleggen meetlocaties
3.3.2 Percentage meetlocaties dat gekeurd moet worden en de frequentie van keuren
3.3.3 Meetmethode
3.3.4 Meetinstructies
3.3.5 Betaling, verrekening en besteksmelding
3.4 Monitor
3.5 Uitvoering
3.6 Herinrichting
4 Gebruik onlinekwaliteitscatalogus en -kostenkengetallen
4.1 Gebruik onlinekwaliteitscatalogus
4.2 Gebruik onlinekostenkengetallen
Literatuur en websites
Bijlagen
I Kostenkengetallen voor beeldkwaliteit
I.1. Onderbouwing richtprijzen
I.2. Onderbouwing inschrijfprijzen
II Relatie kwaliteitscatalogus en wegbeheer
III Rekenmethode indikken meetgegevens
IV Ambitiethema’s schoon en heel
IV.1 Ambitiethema’s schoon
IV.2 Ambitiethema’s heel
V Advies verrekenen op beeld of op frequentie
VI Overzicht schaalbalken en RAW-werkcategorieën
VII Meetinstructies
VIII Begrippenlijst
 
Kennismodule Beeldkwaliteit openbare ruimte
De Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013 is ook beschikbaar als online kennismodule. In deze kennismodule kunt u ook uw eigen catalogus samenstellen.
Ga naar de kennismodule