CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

KpVV Bericht nr. 81: Gemeenten in actie voor duurzame mobiliteit

  • Productgroep:Download / Publicatie
  • Soort:Gratis uitgave
  • Auteur:Jurgen de Haan
  • Datum uitgifte:20-07-2009
  • Druk:1
  • Artikelnummer:K-D7231
  • Thema: Duurzame mobiliteit

Het begrip duurzame mobiliteit wordt te pas en te onpas gebruikt. Het is een containerbegrip dat tot nu toe weinig nieuw beleid heeft opgeleverd. Bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid vergen als vanouds alle aandacht. Daarbij ligt een sterk accent op de bereikbaarheid, zeker in tijden van crisis.

 
Gratis
  • Voor de burger spelen immers zaken als parkeerproblemen, files en ongevallen en niet zozeer problemen rond duurzaamheid van mobiliteit (klimaat, energie, milieu), terwijl deze op termijn groot zijn. Al Gore bewees dat goede voorlichting effect kan hebben op de burger en beleid.

    Ook u kunt als gemeente iets bereiken, bijvoorbeeld door mee te werken aan de Week van de Vooruitgang.

Scroll naar boven