KpVV Bericht nr. 79: Bedrijven Investeringszones voor een betere locatiebereikbaarheid

  • Productgroep:Download / Publicatie
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Auteur:Friso Metz
  • Datum uitgifte:20 jul 2009
  • Druk:1
  • Artikelnummer:K-D6511

Sinds 1 mei 2009 is de Experimentenwet Bedrijven Investeringszone (BI-zone) van kracht. Die wet maakt het mogelijk voor bedrijventerreinen en winkelgebieden een BI-zone op te richten als pilot. In een BI-zone betalen alle ondernemers mee aan die activiteiten waar de bedrijven zelf behoefte aan hebben. Vaak gaat het om veiligheid en groen. Een BI-zone maakt het ook mogelijk om de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren. De wet maakt de uitvoering van gezamenlijke initiatieven makkelijker.

Prijs per stuk: Gratis

In dit KpVV Bericht leest u meer over verbetering van de locatiebereikbaarheid.