CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

KpVV Bericht nr. 53: Naar een nieuwe mobiliteitscultuur

  • Productgroep:Download / Publicatie
  • Soort:Gratis uitgave
  • Auteur:Theo Konijnendijk
  • Datum uitgifte:04-12-2007
  • Druk:1
  • Artikelnummer:K-D6526
  • Thema: Duurzame mobiliteit

Op 25 september presenteerde de Europese Commissie het ‘Groenboek Stedelijk Vervoer’. Steden kampen steeds meer met verkeersproblemen, onveiligheid en vervuiling. Daarnaast betaalt de samenleving een steeds hogere prijs voor de gevolgen van de klimaatverandering, voor gezondheidszorg en voor de ‘quality of life’.

 
Gratis
  • De Commissie wil de doelen van het Europese transportbeleid bereiken met beter, veiliger en schoner stedelijk vervoer. Dit is nodig want de helft van de Europese bevolking woont in steden. Onder het motto: ‘towards a new culture for urban mobility’ schetst de Europese Commissie nieuwe beleidslijnen voor duurzaam vervoer in Europese steden.

    In dit KpVV-bericht de belangrijkste uitdagingen uit het Groenboek voor lokale en regionale overheden.

Scroll naar boven