KpVV Bericht nr. 41: 'Vlaamse basismobiliteit minder spectaculair dan het lijkt'

  • Productgroep:Download / Publicatie
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Auteur:Eric Köhler
  • Datum uitgifte:09 mei 2007
  • Druk:1
  • Artikelnummer:K-D7331

Onlangs heeft Tweede Kamerlid Wijnand Duyvendak van GroenLinks het initiatiefwetsontwerp 'Recht op openbaar vervoer' ingediend. Duyvendak heeft zich laten inspireren door het Vlaamse 'Decreet op de basismobiliteit'. Wat houdt dat decreet precies in? En hoe pakt een vergelijking uit van het openbaar vervoer in Vlaanderen met dat van Nederland?