KpVV Bericht nr. 33: 'Milieu en verkeer sluiten een pact: de milieuzone'

  • Productgroep:Download / Publicatie
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Auteur:Jurgen de Haan
  • Datum uitgifte:02 mrt 2007
  • Druk:1
  • Artikelnummer:K-D7191

Er zijn diverse plannen om uitstoot en lawaai van verkeer in stadscentra te beperken. De afdeling milieu ontwikkelt deze meestal. Een in het oog springende maatregel is de milieuzone. Deze maatregel biedt ook kansen voor de afdeling verkeer. Dit bericht belicht deze kansen.