KpVV Bericht nr. 29: 'Van netwerkanalyses naar aanpak knelpunten'

  • Productgroep:Download / Publicatie
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Auteur:Bram van Luipen
  • Datum uitgifte:31 dec 2006
  • Druk:1
  • Artikelnummer:K-D8250
Prijs per stuk: Gratis

Snel en op tijd reizen. In de Nota Mobiliteit staat dat 95 procent van de reizigers in 2020 op tijd op de bestemming aankomt. Door de betrouwbaarheid van de reistijd te vergroten en de reisduur van deur tot deur te verminderen. Dit dwingt partijen het vervoernetwerk als geheel te zien. Met name in de stedelijke gebieden is de verwevenheid tussen lokale, regionale en nationale vraagstukken groot. Om deze complexe vraagstukken het hoofd te kunnen bieden zijn in de uitvoeringsagenda van de Nota Mobiliteit netwerkanalyses geïntroduceerd: een andere manier van kijken en werken om de bereikbaarheidsdoelstelling te halen. In dit KpVV-Bericht een beknopt overzicht van de aanpak van de netwerkanalyses, de aanbevelingen van de expertcommissie en de voorgestelde aanpak naar aanleiding van de analyses.