Kiezen voor effectieve overgangsconstructies

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Infrastructuur
  • Datum uitgifte:05 dec 2011
  • Aantal pagina's:100
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 593 4
  • Artikelnummer:306

Deze publicatie is niet langer als drukwerk te bestellen. De inhoud ervan is opgenomen in de Online Kennismodule Grondwerk en funderingen.


De overgangsconstructie tussen star gefundeerde kunstwerken en een zettende aardebaan leidt vaak tot intensief onderhoud. Bepaalde overgangsconstructies kunnen deze nadelen beperken. In de publicatie staat een inventarisatie van oplossingen voor duurzame overgangsconstructies tussen kunstwerk en het vrije maaiveld van wegen. De resultaten, de vergaarde kennis en de ervaringen zijn omgezet in matrices voor de keuze van de optimale overgangsconstructie.

Download de keuzematrices
Download de cases
Samenvatting
Inleiding
1 Probleembeschrijving en vooronderzoek
1.1 Traditionele overgangsconstructies
1.2 Afbakening wegtypen en constructietypen
1.3 Vooronderzoek
1.3.1 Literatuurstudie
1.3.2 EBR-sessie
1.3.3 Interviews
1.3.4 Conclusie
2 Analyse oorzaken en oplossingen
2.1 Identificatie problemen en onderliggende oorzaken
2.2 Koppeling hoofdproblemen aan weg- en constructietypen
2.3 Verkeersbelasting
2.4 Vaststelling situaties voor keuzematrices
2.5 Overzicht oplossingen nieuwbouw en herstel
2.6 Definitie situaties keuzematrices
2.7 Effectieve overgangsconstructies per probleem
3 Keuzematrices
3.1 Invoergegevens
3.2 Onderbouwing keuzematrices
3.3 Aanleg- en onderhoudskosten
3.4 Vergelijkende LCC-berekeningen
3.5 Handleiding keuzematrices
4 Toepassing keuzematrices op praktijksituaties
4.1 Analyse praktijkcases van wegbeheerders
4.2 Nieuwbouwcases
4.2.1 N470 – verticale drainage met voorbelasting
4.2.2 Kruising Rijswijkse Landingsbaan met A13 (Den Haag)
4.2.3 A4 – EPS in combinatie met schuimbeton
4.2.4 Kruising A2 Beesd – paalmatras op betonpalen
4.3 Herstelcases
4.3.1 N470 – evenwichtsconstructie met Bims
4.3.2 Mark-Vlietbrug – N268
4.3.3 Brug Broekseweg (Waterschap Rivierenland)
4.3.4 Schalkwijkse brug
4.4 Tot slot
5 Vraagspecificaties voor overgangsconstructies
5.1 Achtergrond van de eisen
5.2 Algemene eisen als geen overgangsconstructie toegepast wordt
5.3 Eisen die gesteld worden aan overgangsconstructies
5.4 Aandachtspunten met betrekking tot de gebruiksfase
6 Conclusies en aanbevelingen
6.1 Conclusies
6.2 Aanbevelingen
Literatuur en website
Bijlagen
I Informatiematrix literatuurstudie
II Resultaten dynamische berekening
III Keuzematrix oplossingsmethoden overgangsconstructie voor nieuwbouw
IV Keuzematrix oplossingsmethoden overgangsconstructie voor herstel
V Voorbeeldberekening bepaling onderhoudsfrequentie
VI Keuzematrix oplossingsmethoden overgangsconstructie voor nieuw bouw in vergelijking met LCC-berekeningen