Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:08 okt 2012
  • Aantal pagina's:120
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 611 5
  • Artikelnummer:317
Prijs per stuk: € 59,00
Excl. 6% BTW

De publicatie gaat in op parkeerkencijfers en kencijfers verkeersgeneratie voor ongeveer honderd bestemmingen. Deze zijn onderverdeeld in de groepen wonen; werken; winkelen en boodschappen; sport, cultuur en ontspanning; horeca en (verblijfs)recreatie; gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen; onderwijs. Aanvullend op deze publicatie is de Rekentool 'Verkeersgeneratie en Parkeren' ontwikkeld.
 
Samenvatting
Inleiding
1.1 Redenen voor nieuwe kencijfers
1.2 De parkeerkencijfers en parkeernormen
1 De nieuwe parkeerkencijfers en kencijfers verkeersgeneratie
1.3 De kencijfers
1.4 Bereikbaarheidskenmerken van de locatie
1.5 Specifieke eigenschappen van de functie(s)
1.6 Mobiliteitskenmerken van gebruikers/bezoekers
1.7 Gemeentelijk parkeerbeleid
1.8 Mobiliteitsmanagement
1.9 Nauwkeurigheid en statistische betrouwbaarheid
2 Verkeersgeneratie woon- en werkgebieden
2.1 Woongebieden
2.2 Werkgebieden
3 Kencijfers wonen, werken en voorzieningen
3.1 Wijze van presenteren
3.2 Hoofdgroep wonen
3.3 Hoofdgroep werken
3.4 Hoofdgroep winkelen en boodschappen
3.5 Hoofdgroep sport, cultuur en ontspanning
3.6 Hoofdgroep horeca en (verblijfs)recreatie
3.7 Hoofdgroep gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen
3.8 Hoofdgroep onderwijs
4 Parkeerbalans
5 Kencijfers fietsparkeervoorzieningen
5.1 Bepalen capaciteit bij solitaire bestaande voorzieningen
5.2 Gebruik fietsparkeerkencijfers
5.3 Overzicht fietsparkeerkencijfers
5.4 Alternatieve eenheden en maatgevende momenten
5.5 Correctiefactoren voor gemeenten
6 Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen
6.1 Gebruiksmogelijkheden
6.2 Aantal en plaats
7 Locatie parkeervoorzieningen
7.1 Acceptabele loopafstanden
7.2 Parkeren op afstand
Literatuur
Bijlagen
I Begrippen en definities
II Werkwijze bepaling kencijfers