Karakteriseren van dunne asfaltdeklagen

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:01-04-2007
 • Aantal pagina's:106
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 486 9
 • Artikelnummer:239
 
€ 56,50
excl. 6% btw
 • Deze publicatie introduceert een systematiek om de civiel- en milieutechnische kwaliteit van dunne asfaltlagen te beoordelen. Met de systematiek zijn de voor- en nadelen van de verschillende dunne deklaagproducten te bepalen. Daardoor kunnen marktpartijen de producten beter met elkaar vergelijken. Zo is het beste product voor een specifieke lokale situatie te bepalen.
 • Woord vooraf
  Samenvatting
  1 Inleiding
  2 Doel van de publicatie
  3 Algemene informatie over het PIB
  3.1 Doel van het PIB
  3.2 Bedoeld gebruik van het PIB
  3.3 ‘Juridische status’ van het PIB
  3.4 PIB en Europese normen
  3.5 Indeling van het PIB
  3.6 Beoordelingswegvakken in het PIB
  3.7 Producteigenschappen in het PIB
  3.8 Betrokkenheid van CROW
  4 Algemene achtergrondinformatie bij het gebruik van DAD
  5 Achtergronden bij de gegevens in een PIB
  5.1 Inleiding
  5.2 Functionele eisen
  5.3 Piramide van eisen
  5.4 Producteigenschappen in het PIB en de relatie met de civieltechnische
  duurzaamheid
  6 Wegoppervlakeigenschappen
  6.1 Algemeen
  6.2 Stroefheid
  6.2.1 Belang en achtergronden
  6.2.2 Relatie met andere eigenschappen
  6.2.3 Natte stroefheid bij 50 km/h
  6.2.4 Droge remvertraging
  6.2.5 Textuurdiepte
  6.3 Verkeersgeluid
  6.3.1 Belang en achtergronden
  6.3.2 Relatie met andere eigenschappen
  6.3.3 Meetmethode SPB
  6.3.4 Meetmethode CPX
  6.3.5 Geluidsreductie ten opzichte van het referentiewegvak 3
  6.3.6 Meetmethode PCG
  7 Materiaaleigenschappen
  7.1 Algemeen
  7.2 Holle ruimte
  7.3 Vervormingsweerstand
  7.3.1 Verbrijzelingsweerstand van het steenslag
  7.3.2 Vullingsgraad
  7.3.3 Holle ruimte steenskelet (HRS) en vullingsratio steenskelet (VRS)
  7.3.4 Berekening spoorvormingsgevoeligheid met Prado
  7.4 Rafelingsweerstand
  7.4.1 Splijtproef
  7.4.2 Berekende ‘gemiddelde’ filmdikte van bitumen, mortel en mastiek
  7.5 Vorstbestendigheid
  7.6 Strippinggevoeligheid
  7.6.1 ‘Retained’ splijtproef
  7.6.2 Affiniteitproef
  7.7 Brandstofgevoeligheid
  7.8 Scheurweerstand
  7.9 Waterafvoerend vermogen
  7.10 Hechting DAD aan onderliggende lagen
  8 Bouwstofeigenschappen
  8.1 Algemeen
  8.2 Korrelgradering
  8.3 Bitumengehalte
  8.4 Type bitumen
  8.5 Type mineraal aggregaat
  8.6 Polijstweerstand mineraal aggregaat
  8.7 Verbrijzelingsweerstand mineraal aggregaat
  Literatuur
  Bijlagen:
  Bijlage I Afkortingen
  Bijlage II Toelichting op herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid
  Bijlage III Proeven in deel A2 van het PIB
  Bijlage IV Indicatie van kosten en tijdsduur voor proeven in deel A2 van het PIB
  Bijlage V Tabel B2 uit prEN 13108-20
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven