Kabels en leidingen in verontreinigde bodem Richtlijn voor veilig en zorgvuldig werken aan ondergrondse lijninfrastruc

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Werk en Veiligheid
  • Datum uitgifte:09 dec 2011
  • Aantal pagina's:74
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 595 8
  • Artikelnummer:307

Werkt u aan kabels en leidingen in verontreinigde bodem? Dan weet u dat aandacht voor het milieu en de veiligheid en gezondheid van mensen heel belangrijk is. De CROW-publicatie ‘Kabels en leidingen in verontreinigde bodem’ legt uit welke milieu- en veiligheidsmaatregelen u kunt nemen.

Prijs per stuk: € 49,00
Excl. 6% BTW

Daarnaast bevat de publicatie een stroomschema met alle stappen die vooraf, tijdens en na het werk nodig zijn. De publicatie beschrijft de stappen per fase. Er zijn vier fasen: initiatieffase, voorbereidingsfase, realisatiefase en afrondingsfase. De stappen en fasen kennen specifieke rollen en verantwoordelijkheden.

Download erratum voor Publicatie 307
Download het stroomschema

'Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water' (publicaties 132) en 'Kabels en leidingen in verontreinigde bodem' (publicatie 307) zijn ter visie gelegd en worden in mei 2017 als één publicatie uitgebracht.
Samenvatting
Inleiding
1 Wet- en regelgeving
1.1 V&G-wetgeving
1.2 Wbb en meldingen
1.3 Bbk en meldingen
2 Stroomschema
2.1 Initiatieffase
2.2 Voorbereidingsfase
2.3 Realisatiefase
2.4 Afrondingsfase
3 Praktijkvoorbeelden
3.1 Diffuse verontreiniging
3.2 Verontreiniging door puntbron, nieuw geval
3.3 Verontreiniging door puntbron, oud geval
Literatuur en websites
Bijlagen
I Hoofdschema
II Deelschema A Projectgegevens
II.1 Toelichting op deelschema A
II.1.1 Historisch onderzoek
II.1.2 Inventarisatie van de locatie en aanwezige materialen
II.1.3 Andere ondergrondse thema’s
II.1.4 Wetgeving en normen
II.2 Checklist historisch onderzoek
III Deelschema B Bodemonderzoek lijnvormig
III.1 Toelichting op deelschema B
IV Deelschema C Bemaling
V Deelschema D Grondverzet
VI Checklist realisatiefase
VII Begrippen en afkortingen
VII.1 Begrippen
VII.2 Afkortingen