Kabels en leidingen in verontreinigde bodem Richtlijn voor veilig en zorgvuldig werken aan ondergrondse lijninfrastruc

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Werk en Veiligheid
  • Datum uitgifte:09 dec 2011
  • Aantal pagina's:74
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 595 8
  • Artikelnummer:307

Werkt u aan kabels en leidingen in verontreinigde bodem? Dan weet u dat aandacht voor het milieu en de veiligheid en gezondheid van mensen heel belangrijk is. De CROW-publicatie ‘Kabels en leidingen in verontreinigde bodem’ legt uit welke milieu- en veiligheidsmaatregelen u kunt nemen.

Prijs per stuk: € 49,00
Excl. 6% BTW

Samenvatting
Inleiding
1 Wet- en regelgeving
1.1 V&G-wetgeving
1.2 Wbb en meldingen
1.3 Bbk en meldingen
2 Stroomschema
2.1 Initiatieffase
2.2 Voorbereidingsfase
2.3 Realisatiefase
2.4 Afrondingsfase
3 Praktijkvoorbeelden
3.1 Diffuse verontreiniging
3.2 Verontreiniging door puntbron, nieuw geval
3.3 Verontreiniging door puntbron, oud geval
Literatuur en websites
Bijlagen
I Hoofdschema
II Deelschema A Projectgegevens
II.1 Toelichting op deelschema A
II.1.1 Historisch onderzoek
II.1.2 Inventarisatie van de locatie en aanwezige materialen
II.1.3 Andere ondergrondse thema’s
II.1.4 Wetgeving en normen
II.2 Checklist historisch onderzoek
III Deelschema B Bodemonderzoek lijnvormig
III.1 Toelichting op deelschema B
IV Deelschema C Bemaling
V Deelschema D Grondverzet
VI Checklist realisatiefase
VII Begrippen en afkortingen
VII.1 Begrippen
VII.2 Afkortingen