Jurisprudentiebundel openbaar vervoer 2011

 • Productgroep:Download / Publicatie
 • Soort:Gratis uitgave
 • Auteur:Gijs Verberne, Philip Juttmann en Jitske Weber
 • Datum uitgifte:01-09-2011
 • Druk:1
 • Artikelnummer:K-D9952
 
Gratis
 • De bundel is geüpdatet.

  Bekijk de KpVV-publicatie Jurisprudentiebundel openbaar vervoer 2014, februari 2014

  De spelregels in het personenvervoer worden niet alleen bepaald door de Wet personenvervoer 2000 en de eraan verbonden regelgeving. Ook jurisprudentie speelt een rol. Er worden 74 gerechtelijke uitspraken ontsloten. Deze verduidelijken de Wet personenvervoer 2000 of zijn relevant voor de openbaarvervoerpraktijk. De ontsloten jurisprudentie geeft een handreiking voor de wijze waarop aanbestedingen dienen plaats te vinden en concessies moeten worden uitgevoerd.

  Niet alle uitspraken over de Wet personenvervoer 2000 zijn in deze bundel opgenomen. Er is afgezien van uitspraken die in het kader van een aanbesteding of concessieverlening zijn gedaan, maar betrekking hebben op specifiek bestuursrechtelijke aspecten in een specifieke casuspositie. Deze aspecten zijn niet relevant voor alle ov-autoriteiten. Ook uitspraken die gebaseerd zijn op de oude Wet personenvervoer en mogelijk nog betekenis hebben voor de huidige ov-praktijk zijn niet meegenomen. Ten slotte wordt er minder aandacht besteed aan het vervoer per taxi.

  Jurisprudentiebundel 2011
  Het KpVV heeft een update gemaakt van de Wetgevingsbundel en van de Jurisprudentiebundel inzake het openbaar vervoer. Ten opzichte van de eerdere drie edities is de uiterlijke vorm veranderd. De nu voor de vierde maal verschijnende jurisprudentiebundel is alleen digitaal beschikbaar. In de bundel zijn drie ingangen naar de uitspraken:

  • Tabel I geeft een chronologisch overzicht van de jurisprudentie.
  • Tabel II ontsluit de jurisprudentie volgens de structuur van de Wp 2000.
  • In Tabel III is de jurisprudentie geordend volgens de concessiecyclus van het KpVV.

  In iedere tabel komt u met een klik op het onderwerp direct bij een van de 74 samenvattingen van de casus, het dictum en de consequenties voor de ov-praktijk. En vandaaruit ook naar de integrale uitspraken.

Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven