Instructiekaart Mechanisch aanbrengen elementenverharding (pdf)

  • Productgroep:Download / Brochure
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Werk en Veiligheid
  • Datum uitgifte:04 feb 2010
  • Aantal pagina's:4
  • Grootte:276 kB
  • Bestand:PDF
  • Druk:1
  • Artikelnummer:282A1

Met een stappenplan en matrix kunt u snel kijken of een elementenverharding mechanisch of handmatig aangebracht moet worden. Op de instructiekaart is ook een overzicht opgenomen van de persoonlijke maatregelen die u moet nemen wanneer u handmatig werkt. Het gaat hierbij om rusttijden, het aantal te werken uren en aantal te leggen vierkante meters per dag.
Bekijk ook
Deze instructiekaart hoort bij publicatie 324: Verantwoord aanbrengen elementenverharding.