Instructiekaart Mechanisch aanbrengen elementenverharding (set van 10 exemplaren)

  • Productgroep:Drukwerk / Brochure
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Werk en Veiligheid
  • Datum uitgifte:15 feb 2010
  • Aantal pagina's:4
  • Druk:1
  • Artikelnummer:282A2
Prijs per stuk: € 29,00
Excl. 6% BTW

De instructiekaart sluit aan bij CROW-publicatie 282 ‘Mechanisch aanbrengen elementenverharding’. Met het stappenplan en de matrix kan snel worden gekeken of de elementenverharding mechanisch of handmatig moet worden aangebracht. Aan het eind staat een overzicht van de persoonlijke maatregelen die men moet nemen wanneer handmatig wordt gewerkt. Het gaat hierbij om rusttijden, aantal te werken uren en aantal te leggen vierkante meters per dag.

Set van 10 exemplaren.