Implementatie van verkeers- en gezondheidseducatie in het voortgezet onderwijs

  • Productgroep:Download / Publicatie
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Auteur:Reinoud Nägele en Hannah Doff (DHV)
  • Datum uitgifte:28 sep 2009
  • Druk:1
  • Artikelnummer:K-D6363

Het is al langer bekend dat het lastig is om verkeerseducatie een structurele plek in het voortgezet onderwijs te geven. Wat zijn nu de factoren die bepalend zijn hiervoor? En kunnen we leren van wat er al gedaan en onderzocht is, ook wat betreft andere beleidsterreinen?

Prijs per stuk: Gratis

KpVV heeft antwoorden op deze en nog meer vragen opgetekend in dit literatuurrapport. Een van de hoofddilemma's die erin naar voren komt is: moet je wel naar de toekomst toe verkeerseducatie als zelfstandig vak blijven zien óf liggen de kansen meer in integratie van een aantal aspecten, zoals in de 'ga voor gezond-beweging'?