IMBOR-catalogus Catalogus met tabellen objectgegevens

  • Productgroep:Download / Publicatie
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Openbare ruimte
  • Druk:0
  • Artikelnummer:D3029

Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) beschrijft hoe objectgerichte gegevens voor het beheer van de openbare ruimte kunnen worden vastgelegd, zodat landelijke uniformering van deze gegevens mogelijk is.

Prijs per stuk: Gratis

De IMBOR-catalogus bevat de tabellen met objectgegevens, waardenlijsten, definities en toelichtingen. Deze catalogus is speciaal voor softwareleveranciers en informatiespecialisten en is in de vorm van een Access-database beschikbaar.

Vanaf 8 december 2016 wordt IMBOR versie 1.1 beschikbaar gesteld. Versie 1.0 bevatte alle objectgerichte gegevens voor de vakgebieden wegbeheer en groenbeheer. In versie 1.1 is het vakgebied rioleringsbeheer toegevoegd. Ook zijn verbeteringen doorgevoerd bij ‘groen’ en ‘wegen’, en zijn onderdelen toegevoegd, zoals ‘wegmarkeringen’ en ‘terreindelen’. Voor een volledig overzicht van wijzigingen, zie de Access-formulieren ‘Versiebeheer’ en ‘Logboek’.

Extra documenten te downloaden
Bij de IMBOR-catalogus horen de volgende twee documenten:
Wettelijke basis
Vanaf 1 januari 2016 is iedere terreineigenaar wettelijk verplicht zijn digitale kaarten volgens de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) beschikbaar te hebben. IMBOR sluit volledig aan op die BGT en op het Informatiemodel Geografie (IMGeo).

Lees meer informatie over IMBOR »