CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Het meten van effecten van verkeerseducatie

Tien gouden regels voor effectmeting

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:02-11-2015
 • Aantal pagina's:48
 • Druk:0
 • Artikelnummer:K-032
 • Thema: Verkeerseducatie

Voor iedere moment dat je gebruik gaat maken van een nieuw vervoermiddel zijn er verkeerseducatieve producten beschikbaar, om de nodige kennis en ervaring op te doen. Het is goed te weten of deze producten effectief zijn. Wat weten we daarover?

 
Gratis
 • Deze publicatie beschrijft de stand van zaken met betrekking tot het meten van effecten van verkeerseducatieve producten in Nederland. Daarnaast geeft de publicatie ook handvatten hoe je als producent, subsidiegever of andere partij zelf met effectmeting aan de slag kunt.

 • Inhoud

  Managementsamenvatting 7

  1 Inleiding 9

  2 Doelstelling en aanpak 10

  2.1 Doelstelling 10

  2.2 Conclusies en aanbevelingen voorbehouden aan de Onderzoekscommissie 10

  2.3 Externe expertise 10

  3 Opzet en uitvoering van het onderzoek 12

  3.1 Keuze voor fenomenologisch onderzoek 12

  3.2 Keuze kniplocaties 12

  3.3 Uitvoering van het verkennend fenomenologisch onderzoek 13

  3.4 Coördinatie van het veldonderzoek 13

  3.5 Verzamelen mos-monsters en vastleggen van de omgeving 13

  3.6 Boren van betonkernen en vastleggen blauwkleuring 13

  4 Opzet en uitvoering laboratoriumonderzoeken 15

  4.1 Onderzoek mossen 15

  4.2 Onderzoek beton 15

  4.3 Petrografisch onderzoek aan de hand van slijpplaatjes 16

  4.4 Uitgevoerde bewerkingen door de Onderzoekscommissie 17

  5 Valideren, ordenen en vastleggen van de data 20

  5.1 Verificatieproces 20

  5.2 Verzameldatabase 20

  5.3 Onderzoekdatabase 20

  5.4 Analysedatabases 21

  6 Aanpak data-analyse 22

  6.1 Toelichting aanpak 22

  6.2 Visuele dataverkenning 23

  6.3 Toelichting gehanteerde statistische toetsen 23

  6.4 Correlaties 25

  6.5 Principal Componant Analysis (PCA) 27

  6.6 Overige analyses 27

  6.7 Overzicht van de uitgevoerde analyses. 27

  7 Resultaten uit de data-analyse 28

  7.1 Resultaten visuele dataverkenning van de afzonderlijke variabelen 28

  7.2 Resultaten visuele dataverkenning naar consequente verschillen tussen X en Y zijde 29

  7.3 Resultaten statistische toetsen i.r.t. knipzijde 30

  7.4 Resultaten statistische toetsen in relatie tot aantasting 34

  7.5 Resultaten overige permutatietesten 37

  7.6 Resultaten meervoudige lineaire regressie (Lasso) en classificatiemodel (SVM) 38

  7.7 Resultaten PCA 38

  7.8 Correlatiematrices 39

  7.9 Resultaten van de expert analyses 41

  8 Evaluatie van het verkennend onderzoek 46

  8.1 Evaluatie tav de aanwezigheid van mosaangroei op betonoppervlakken 47

  8.2 Evaluatie tav betoneigenschappen en uitvoeringsaspecten 49

  8.3 Evaluatie tav aantasting van betonoppervlakken icm mosaangroei 50

  9 Conclusies en aanbevelingen 52

  9.1 Conclusies 52

  9.2 Nadere beschouwingen van de Onderzoekscommissie 54

  9.3 Aanbevelingen voor de sector 54 9.4 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 56

  10 Opmerkingen bij de bevindingen van het verkennend onderzoek 58

  10.1 Onzekerheid in de resultaten 58 10.2 “Onverklaarbare” verschijnselen 58

  11 Samenstelling Stuurgroep en Onderzoekscommissie 59

  12 Overzicht geraadpleegde bronnen 60

  13 Overzicht bijlagen 61

  Bijlage 1 Definities 62

  Bijlage 2 Onderzoeksopzet & meetprotocollen 64

  Bijlage 3 Overzicht knipsituaties 70

  Bijlage 4 Onderbouwing opname data in de databases 71

  Bijlage 5 Op meetdata geconstrueerde variabelen 84

  Bijlage 6 Overzicht variabelen in de Onderzoekdatabase (ODB) 91

  Bijlage 7 Rapport Verslaglegging data-analyse, Vidabo (is aparte download) 94

  Bijlage 8 Rapport B-WARE (is aparte download) 94

  Bijlage 9 Rapport TCKI (is aparte download) 94

  Bijlage 10 Rapport PELCON (is aparte download) 94

  Bijlage 11 Rapport TU-Delft (is aparte download) 94

  Bijlage 12 Verzameldatabase (Excel file opvraagbaar bij CROW) 94

Scroll naar boven