CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Hardlopen, doodlopen?

Verkenning van urgentie en procesoplossingen voor tijdsdruk in de infrastructurele bouw

 • Productgroep:Download / Rapport
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:17-01-2012
 • Aantal pagina's:48
 • Druk:1
 • Artikelnummer:D11-04
 • Thema: Bodem, Grondwerk en ondergrond, Kabels en leidingen, Verkeersmaatregelen
 
Gratis
 • Dit rapport gaat over tijdsdruk in de infrastructurele bouw. In dit werkveld zijn krappe planningen een bekend en bijna typerend verschijnsel. Dit kan zorgen voor efficiëntie- en kwaliteitsverlies, veiligheidsrisico’s, stress, ziekteverzuim, minder duurzame inzetbaarheid en hoge maatschappelijke kosten. Wanneer wordt tijdsdruk manifest? Hoe ‘sluipt het erin’? Hoe ernstig is het en wat zijn de oorzaken en wat de gevolgen? Wat is eraan te doen? De studie wil een gevoel van herkenning en een collectief besef van urgentie bewerkstelligen.
 • Woord vooraf
  Samenvatting
  Inleiding
  1 Achtergrond van het onderzoek
  1.1 Aanleiding voor het onderzoek
  1.2 Theoretisch kader bouwproces
  1.3 Fasen van het bouwproces
  1.4 Aanbesteding en contractvorming
  1.5 Probabilistische planning
  2 Opzet van het onderzoek
  2.1 Doel van het onderzoek
  2.2 Onderzoeksvragen
  3 Resultaten van het onderzoek
  3.1 Casus Amercentrale
  3.2 Bestudering kerngegevens/cijfers
  3.3 Uitkomsten expert meeting
  3.4 Analyse van literatuur
  4 Beantwoording onderzoeksvragen
  5 Conclusies en aanbevelingen
  Literatuur
  Bijlage I Geraadpleegde rapporten
  I.1 RRBouwrapport 132 ‘Minder gejaagd, meer veiligheid’
  I.2 EIB-rapport ‘Nacht- en weekendwerk in het wegonderhoud’
  I.3 RRB-artikel ‘Kwaliteit op de bouwplaats’
  Bijlage II Deelnemers aan de expert meeting
  Bijlage III Begrippen
Scroll naar boven