Handreiking stedelijke tunnels en luchtkwaliteit

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Openbare ruimte, Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:11 okt 2012
  • Aantal pagina's:88
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 607 8
  • Artikelnummer:218U
Prijs per stuk: € 49,00
Excl. 6% BTW

Publicatie 218u geeft antwoord op de vraag hoe luchtkwaliteitsonderzoek voor wegtunnels in of nabij steden moet worden uitgevoerd en hoe om te gaan met de standaardrekenmethoden uit de ‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007’. Ook komen diverse onderzoeksmethoden aan bod: CAR II, Urbis III, Stacks+, ADMS-Urban, windtunnelonderzoek, CFD-modellering en metingen in de buitenlucht. Wat betreft daadwerkelijke maatregelen is er aandacht voor uitvoeringstermijnen, mogelijk optredende verrassingen, monitoring en communicatie. De publicatie sluit af met een begrippenlijst, bijlagen met achtergrondinformatie en dertien factsheets.
De uitgave is vooral bedoeld voor milieumedewerkers van gemeentelijke overheden, maar ook voor medewerkers van de afdelingen verkeer, milieu, financiën en ruimtelijke ordening. Een slechte luchtkwaliteit is immers een complex probleem dat alleen opgelost kan worden door samenwerking tussen verschillende disciplines.
Publicatie 218u is het eennalaatste deel in de Solve-publicatiereeks Luchtkwaliteit en verkeer.
Samenvatting
Inleiding
1 Algemene beschrijving luchtkwaliteit bij tunnels
1.1 Beschouwde stoffen
1.2 Verhoogde concentraties bij een tunnelmond
1.2.1 Invloed op de concentraties
1.3 De snelheid van de uitgaande luchtstroom
1.4 Chemische, fysische en thermische processen
1.5 Gezondheid
2 Toepassing standaardrekenmethoden
2.1 Het basisprincipe
2.2 De rekenregels
2.3 De tunnelfactor
2.4 Vragen bij de toepassing van de rekenregels
2.4.1 Aanpassing of verfijning van de Rbl 2007
2.4.2 Gebruik andere methoden dan conform de Rbl 2007
2.4.3 Rekenen met SRM1 of SRM2
2.4.4 Toepassing van de tunnelfactor
2.4.5 De factor ruwheid
2.4.6 De lengte van het wegvak bij het te bepalen wegtype
2.4.7 Concentraties naast of op het tunneldak
2.4.8 Verhoogde en verlaagde ligging
2.4.9 Openingen in tunneldak of -wand
2.4.10 Schermen
3 Onderzoeksmethoden luchtkwaliteit
3.1 Rekenmethoden
3.1.1 CAR II
3.1.2 URBIS III
3.1.3 Stacks+
3.1.4 ADMS-Urban
3.2 Windtunnelonderzoek
3.2.1 Inleiding
3.2.2 Voorwaarden
3.2.3 Aandachtspunten
3.2.4 Procedurele aspecten
3.2.5 Beperkingen
3.2.6 Aanpassing van de tunnelfactor op basis van windtunnelonderzoek
3.3 CFD-modellering
3.4 Metingen in de buitenlucht
3.5 Vergelijking onderzoeksmethoden naar de luchtkwaliteit bij stedelijke tunnelmonden
3.5.1 Wanneer is meten zinvol?
3.5.2 Wanneer is rekenen zinvol?
3.5.3 Wanneer is windtunnelonderzoek zinvol?
3.5.4 Wanneer is CFD-onderzoek zinvol?
4 Verbeteren van de luchtkwaliteit bij binnenstedelijke wegtunnels
4.1 Stappen luchtonderzoek
4.2 Beoordelen resultaten onderzoek
4.3 Inventariseren en selecteren maatregelen
5 Uitvoering en monitoring van maatregelen
5.1 Uitvoeringstermijnen
5.2 Veranderende omstandigheden
5.3 Verrassingen bij de uitvoering
5.4 Monitoring van de maatregelen
5.5 Communicatie tijdens de uitvoering
Begrippenlijst
Literatuur en websites
Bijlagen
I Toelichting op het Solve-programma
II Voor luchtkwaliteit algemeen geldende wet- en regelgeving
III Voorstel VROM en RIVM ‘Rekenregels voor concentraties bij tunnelmonden’
IV Bepaling tunnelfactor op basis van windtunnelonderzoek
V Memo SenterNovem ‘tunnelmonden in CAR’
VI Factsheets