Handreiking slim reizen: van start naar succes

  • Productgroep:Download / Publicatie
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Auteur:Hemmo Hemmes, Jasper Hoogeland en Marco Martens
  • Datum uitgifte:03 jul 2010
  • Druk:1
  • Artikelnummer:K-D6376

Handreiking voor overheden en intermediairs voor het organiseren van mobiliteitsmanagement. Het succes van mobiliteitsmanagement is sterk afhankelijk van de manier waarop het proces is georganiseerd. Deze handreiking helpt daarbij.

Prijs per stuk: Gratis

De publicatie gaat in op:

  • 7 gouden regels om te komen tot succesvol mobiliteitsmanagement
  • 7 basisprincipes waarop de handreiking is gebaseerd
  • 7 stappen om het proces te structureren.

Instrumenten en terminologie

Het document bevat verwijzingen naar instrumenten die daarbij bruikbaar zijn. Ook bevat het een overzicht van veel gehanteerde begrippen met de betekenis ervan.

Doelgroepen

De handreiking is vooral bedoeld voor overheden en aanverwante partijen die mobiliteitsmanagement willen initiëren of participeren in een project.