Handreiking risicoanalyse betonverhardingen

  • Productgroep:Download / Rapport
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Infrastructuur
  • Datum uitgifte:15 sep 2007
  • Grootte:508 kB
  • Bestand:ZIP
  • Druk:1
  • Artikelnummer:D07-07

Deze publicatie is niet langer als drukwerk te bestellen. De inhoud ervan is opgenomen in de Online Kennismodule Betonverhardingen.


Dit rapport beschrijft hoe u een risicoanalyse uitvoert bij het ontwerp, de aanleg en het gebruik van betonverhardingen. U leest hoe u de invloed van de risico's op de kwaliteit en de levensduur van betonverhardingen kunt beperken. Daarnaast komt aan bod met welke maatregelen u risico's verkleint en dus beheerst. In het rapport is ook een voorbeeld van een risicoanalyse uitgewerkt.

Als u dit product bestelt, ontvangt u het bestand op uw Mijn CROW-pagina.
Samenvatting
1 Inleiding
1.1 Probleemstelling risicoanalyse
1.2 Het project risicoanalyse betonverhardingen (RAB)
1.3 Aanpak
1.4 Terminologie
2 Theorie (begrippen en rekenwijzen)
2.1 Het begrip risico
2.2 Het uitvoeren van een risicoanalyse
2.3 Kwalitatieve risicoanalyse
2.4 Kwantitatieve risicoanalyse
2.5 Interviewprocedure
3 Het beheersen van risico’s
3.1 Risicoprofiel
3.2 Maatregelen
3.3 Bijhouden van een risicoregister
3.4 Geaccepteerd risico
3.5 Kosten van riscoanalyses
4 Voorbeeld
4.1 Inleiding
4.2 Beschrijving
4.2.1 Probleem
4.2.2 Constructie
4.2.3 Uitvoering en kosten
4.3 Opstelling van een eenvoudige kwantitatieve risicoanalyse
4.4 Risicoanalyses traditionele contractvorm
4.5 Risicoanalyse DC contractvorm
5 Conclusies
Referenties
Bijlage 1: terminologie
Bijlage 2: structuur van risico’s

 

Het Zip-bestand bevat daarnaast de volgende bijlagen:
- D07-07_Bijlage_Boomstructuur_RAB_A3-formaat_juli_2007.pdf
- D07-07_Bijlage_Vereenvoudigd_voorbeeld_risicoanalyse_RAB_juli_2007.pdf
- D07-07_Bijlage_Voorbeeld_risicoregister_RAB_A3-formaat_juli_2007.pdf