Handreiking risicoanalyse betonverhardingen

 • Productgroep:Download / Rapport
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:15-09-2007
 • Grootte:508 kB
 • Bestand:ZIP
 • Druk:1
 • Artikelnummer:D07-07

Deze publicatie is niet langer als drukwerk te bestellen. De inhoud ervan is opgenomen in de Online Kennismodule Betonverhardingen.

 
Gratis
 • Dit rapport beschrijft hoe u een risicoanalyse uitvoert bij het ontwerp, de aanleg en het gebruik van betonverhardingen. U leest hoe u de invloed van de risico's op de kwaliteit en de levensduur van betonverhardingen kunt beperken. Daarnaast komt aan bod met welke maatregelen u risico's verkleint en dus beheerst. In het rapport is ook een voorbeeld van een risicoanalyse uitgewerkt.

  Als u dit product bestelt, ontvangt u het bestand op uw Mijn CROW-pagina.
 • Samenvatting
  1 Inleiding
  1.1 Probleemstelling risicoanalyse
  1.2 Het project risicoanalyse betonverhardingen (RAB)
  1.3 Aanpak
  1.4 Terminologie
  2 Theorie (begrippen en rekenwijzen)
  2.1 Het begrip risico
  2.2 Het uitvoeren van een risicoanalyse
  2.3 Kwalitatieve risicoanalyse
  2.4 Kwantitatieve risicoanalyse
  2.5 Interviewprocedure
  3 Het beheersen van risico’s
  3.1 Risicoprofiel
  3.2 Maatregelen
  3.3 Bijhouden van een risicoregister
  3.4 Geaccepteerd risico
  3.5 Kosten van riscoanalyses
  4 Voorbeeld
  4.1 Inleiding
  4.2 Beschrijving
  4.2.1 Probleem
  4.2.2 Constructie
  4.2.3 Uitvoering en kosten
  4.3 Opstelling van een eenvoudige kwantitatieve risicoanalyse
  4.4 Risicoanalyses traditionele contractvorm
  4.5 Risicoanalyse DC contractvorm
  5 Conclusies
  Referenties
  Bijlage 1: terminologie
  Bijlage 2: structuur van risico’s

   

  Het Zip-bestand bevat daarnaast de volgende bijlagen:
  - D07-07_Bijlage_Boomstructuur_RAB_A3-formaat_juli_2007.pdf
  - D07-07_Bijlage_Vereenvoudigd_voorbeeld_risicoanalyse_RAB_juli_2007.pdf
  - D07-07_Bijlage_Voorbeeld_risicoregister_RAB_A3-formaat_juli_2007.pdf

Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven