Handreiking geluidskartering van tramverkeer

  • Productgroep:Download / Rapport
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Infrastructuur, Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:01 mei 2006
  • Grootte:796 kB
  • Bestand:PDF
  • Druk:1
  • Artikelnummer:D06-07
Prijs per stuk: Gratis

Deze handreiking presenteert de beschikbare emissiegegevens van trams. Dat gebeurt op basis van het reken- en meetvoorschrift wegverkeerslawaai (RMW 2002). Het rapport gaat in op ontwikkelingen op het gebied van trammaterieel en spoorconstructies. Ook voor trams of spoorconstructies waarvan de emissie niet beschikbaar is, biedt het rapport een oplossing. Het beschrijft hoe u zelf metingen kunt uitvoeren.

Als u dit product bestelt, ontvangt u het bestand op uw Mijn CROW-pagina.
1 Inleiding
2 Relevante wetgeving
2.1 Richtlijn omgevingslawaai
2.2 Wet geluidhinder
2.3 Besluit geluidhinder spoorwegen
2.4 Andere toetsingskaders
3 Emissiegetallen tram
3.1 Emissie volgens reken- en meetvoorschriften
3.2 Aanvullende meetgegevens
3.3 Nieuwe ontwikkelingen
4 Aanpak geluidskartering trams
4.1 Geluidsbelastingkaarten en actieplannen tramverkeer
4.2 Selectie representatieve emissiegetallen
4.3 Aanbeveling uitvoering emissiemetingen
4.4 Conclusies en aanbevelingen
Bijlage 1