Handleiding uitvoering betonwegenbouw

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Infrastructuur
  • Datum uitgifte:01 jul 2004
  • Aantal pagina's:60
  • Druk:1
  • ISBN:90 6628 403 X
  • Artikelnummer:195

Deze publicatie is niet langer als drukwerk te bestellen. De inhoud ervan is opgenomen in de Online Kennismodule Betonverhardingen.


Een hulpmiddel om vertrouwd te raken met het aanleggen van betonverhardingen. De handleiding behandelt het totale uitvoeringsproces: voorbereiding, logistiek, machinale en handmatige storting en verwerking, het zagen van de voegen en de nabehandeling van het verse beton. Veel aandacht gaat uit naar het werken met het materieel, het aanbrengen van deuvels en koppelstaven en het maken van aansluitingen en beëindigingen.
Samenvatting
1 Inleiding
2 Relatie tussen ontwerp en uitvoering
3 Kwaliteitszorg
3.1 Algemeen
3.2 Betonmengsel
3.3 Kwaliteitssysteem
3.4 Kwaliteitsplan
3.5 Keuringsplan
3.6 Kwaliteitsborging
3.7 Kwaliteitscontrole
3.8 Bouwstoffenbesluit
3.9 Bouwprocesbesluit
4 Werkvoorbereiding
4.1 Algemeen
4.2 Mobiele of vaste betoncentrale
4.3 Werkterrein
4.4 Aanbrengen van de betonverharding
5 Betonspecie, aanvoeren en lossen
5.1 Algemeen
5.2 Vervaardigen betonspecie
5.3 Transportprogramma
5.4 Transportmiddelen
5.5 Laden bij de betoncentrale en vervoer naar het werk
5.6 Stagnatie
5.7 Tussenopslag
5.8 Lossen betonspecie op het werk
6 Materieel
6.1 Algemeen
6.2 Slipformpavers
6.3 Typen slipformpavers
6.4 Rolling finisher
6.5 Materieel voor handwerk
7 Verwerken betonspecie; aanleg betonverharding
7.1 Algemeen
7.2 Machinale aanleg
7.3 Handmatige verwerking
7.4 Verwerkingsomstandigheden
8 Wapening voor gewapend en doorgaand-gewapend beton
8.1 Algemeen
8.2 Wapening in beton
8.3 Wapening voor doorgaand-gewapend beton
9 Deuvels en koppelstaven
9.1 Algemeen
9.2 Deuvels
9.3 Koppelstaven
10 Afwerken van het oppervlak
10.1 Texturen
10.2 Beschermen en nabehandelen van het beton
11 Voegen
11.1 Functie van voegen
11.2 Typen voegen
11.3 Het zagen van voegen
11.4 Voegen opzagen en vullen
12 Aansluitingen en beëindigingen
12.1 T-aansluitingen en kruispunten
12.2 Putaansluitingen
12.3 Trottoir- en gootaansluitingen
12.4 Wegverbredingen
12.5 Beëindigingsconstructies
13 Bijzondere constructies
13.1 Algemeen
13.2 Voertuigkeringen
13.3 Embedded railconstructies
13.4 Banden en goten
14 Ingebruikname
14.1 Openstelling voor verkeer
14.2 Het eerste gebruik
14.3 Afwerking
Literatuur
Bijlage
Voorbeeld keuringsplan ‘Storten betonverharding’