Handleiding onderhoudsmaatregelen en reparatietechnieken ongewapende cementbetonverhardingen

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Infrastructuur
  • Datum uitgifte:01 nov 2000
  • Aantal pagina's:77
  • Druk:1
  • ISBN:90 6628 330 0
  • Artikelnummer:151

Deze publicatie is niet langer als drukwerk te bestellen. De inhoud ervan is opgenomen in de Online Kennismodule Betonverhardingen.


Ook cementbetonverhardingen ontkomen niet aan reparaties. Met deze handleiding beoordeelt u welke techniek u daarvoor moet toepassen. Bij elk schadetype staat omschreven wat de mogelijke oorzaak is en welke reparatiemethode u kunt gebruiken. Inclusief informatie over voorbereiding, materialen, materieel en nabehandeling en een indicatie van de kosten.
Voorwoord
Samenvatting
Summary
1 Inleiding
1.1 Aanleiding
1.2 Doelgroep
1.3 Leeswijzer
2 Reparatietechnieken en wegbeheer
2.1 Inleiding
2.2 Wegtype-indeling
2.3 Verschillende typen onderhoud
2.4 Kwaliteitsbeoordeling
3 Algemene aandachtspunten
3.1 Verkeersveiligheid
3.2 Arbo- en Milieuwetgeving
3.3 Prijsopbouw
3.4 Levensduur reparatiemaatregelen
3.5 Uitvoering versnellende maatregelen
4 Schaden
4.1 Inleiding
4.2 Aantasting
4.3 Stroefheid
4.4 Oneffenheden
4.5 Gaten
4.6 Afwatering
4.7 Scheurvorming
4.8 Plaathoekbreuk
4.9 Spatplaten
4.10 Voegvulling
4.11 Voegkantschade
4.12 Voegwijdte
4.13 Voegschade bij hol en dol
5 Reparatietechnieken
5.1 Inleiding
5.2 Slijpen met zaagbladen
5.3 Grit- of kogelstralen
5.4 Boucharderen
5.5 Oppervlakbehandeling op kunststof basis
5.6 Verwijderen en vullen met materiaal
5.7 Oppersen en/of opvullen
5.8 Krammen, verankeren, koppelen of verdeuvelen
5.9 Plaat geheel of gedeeltelijk vervangen
5.10 Hoekreparatie
5.11 Voegvulling aanbrengen
5.12 Extra uitzetvoeg
5.13 Extra opzagen (dieper en/of breder)
5.14 Voegkantreparaties
Begrippenlijst
Literatuur