CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Handleiding kwaliteitsnet landbouwverkeer

  • Productgroep:Download / Publicatie
  • Soort:Gratis uitgave
  • Auteur:Koos Louwerse, Ligtermoet & partners
  • Datum uitgifte:06-10-2011
  • Druk:1
  • Artikelnummer:K-D11975
  • Thema: Buiten de bebouwde kom

Zeeland is de eerste provincie die een landbouwroutenetwerk heeft vastgesteld en een actieprogramma heeft opgesteld om daar daadwerkelijk een kwaliteitsnet van te maken. Aan de ontwikkeling ervan heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu financieel bijgedragen. Gedurende het proces zijn het CROW, de SWOV en het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) op de hoogte gehouden van de vorderingen en vervolgstappen.

 
Gratis
  • Met deze handleiding wil het KpVV andere provincies en regio’s die aan de slag willen met een landbouwroutenetwerk, een handreiking bieden.

    De handleiding bevat een beschrijving van de in Zeeland gehanteerde aanpak en methodiek, plus de ervaringen daarmee. Het eerste hoofdstuk beschrijft de aanleidingen voor het ontwikkelen van een landbouwroutenetwerk en het tweede hoofdstuk de doelen die ermee worden nagestreefd. De gehanteerde procesmatige aanpak in zes stappen komt aan de orde in het derde hoofdstuk. In de daarop volgende hoofdstukken worden deze zes stappen stuk voor stuk behandeld.

Scroll naar boven