Handleiding cementbetonverhardingen Basisconstructies

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Infrastructuur
  • Datum uitgifte:01 jul 2005
  • Aantal pagina's:69
  • Druk:1
  • ISBN:90 6628 445 5
  • Artikelnummer:220

Deze publicatie is niet langer als drukwerk te bestellen. De inhoud ervan is opgenomen in de Online Kennismodule Betonverhardingen.


Praktische informatie voor het voorbereiden en aanleggen van infrastructuurprojecten in beton. De handleiding behandelt ongewapende en doorgaand gewapende betonverhardingen. Aan de orde komen ontwerp, dimensionering, detaillering en aanleg. De publicatie biedt basisconstructies voor verschillende typen wegen. Daarmee kunt u eenvoudig betrouwbare verhardingsoplossingen in beton bepalen. Ook beheer en onderhoud komen aan de orde.
Woord vooraf
Samenvatting
1 Inleiding
2 Wegen en verkeer
3 Opbouw van de wegconstructie
4 Ontwerp en dimensionering
5 Wegconstructies in beton
6 Plaatvormen, voegpatronen en voegen
7 Detailleren van beëindigingen en aansluitingen
8 Het aanleggen van betonverhardingen
9 Beheer en onderhoud
10 Voorbeelden
Literatuur
Begrippen
Oranisaties
Bijlagen