Handboek Wegontwerp Gebiedsontsluitingswegen

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Datum uitgifte:01 feb 2002
  • Aantal pagina's:264
  • Druk:1
  • ISBN:90 6628 357 2
  • Artikelnummer:164C

Er is een nieuwe editie verschenen van het Handboek Wegontwerp: Handboek Wegontwerp 2013.


Deel C van het ‘Handboek Wegontwerp’ gaat in op het ontwerp van gebiedsontsluitingswegen. Bij deze wegcategorie heeft u te maken met specifieke ontwerpeisen. Met name omdat op de wegvakken een relatief hoge snelheid gewenst is, maar op de kruispunten niet. Het handboek besteedt ook aandacht aan bijzondere voorzieningen, zoals rotondes, oversteekplaatsen, OV-haltes en carpoolterreinen.

Kennisbundel: alle kennis in één

Wilt u de kennis uit dit deel van het handboek meteen praktisch leren toepassen? Volg dan de 1-daagse cursus Gebiedontsluitingswegen in de Praktijk. Bij de cursus ontvangt u tevens een half jaar gratis toegang tot de Online Kennismodule Wegontwerp buiten de bebouwde kom (met daarin opgenomen Handboek wegontwerp 2013).