Handboek Wegontwerp Basiscriteria

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Datum uitgifte:01 feb 2002
  • Aantal pagina's:138
  • Druk:1
  • ISBN:90 6628 354 8
  • Artikelnummer:164A

Er is een nieuwe editie van het Handboek Wegontwerp: Handboek Wegontwerp 2013.


Deel A van het ‘Handboek Wegontwerp’ behandelt de grondbeginselen van een ontwerp. Het handboek gaat in op de componenten van het wegverkeerssysteem (weggebruikers, voertuigen en de weg), verkeersveiligheid en bereikbaarheid, ruimte en milieu. Bijzondere aandacht gaat uit naar de wijze waarop u (verkeers)gegevens kunt verwerken. Het handboek wegontwerp is gebaseerd op de principes van ‘Duurzaam Veilig Verkeer’.

Errata Handboek Wegontwerp versie 3.4