Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Handboek wegontwerp 2013

Regionale stroomwegen

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:05-11-2013
 • Aantal pagina's:150
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 629 0
 • Artikelnummer:331
 • Thema: Buiten de bebouwde kom

Dit handboek is het standaardwerk voor het ontwerp van een regionale stroomweg. De uitgave bevat theoretische en praktische kennis en richtlijnen voor wegbeheerders, wegontwerpers, adviesbureaus en wegenbouwers.

 
€ 115,00
excl. 9% btw
 • Uniform, sober en veilig

  Stroomwegen vormen de hoogste categorie in het wegennet. Voor regionale stroomwegen zijn ontwerpsnelheden gekozen die een sobere vormgeving mogelijk maken en die tevens zorgen voor een zekere uniformiteit binnen de categorie stroomwegen. Voor de wegvakken geldt een ontwerpsnelheid van 100 km/h en voor verbindingswegen in knooppunten en aansluitingen 80 km/h, 50 km/h en eventueel 30 km/h.

  Het boek maakt deel uit van de serie Handboek wegontwerp 2013.

  Errata juni 2014

 • Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  1.1 Herziening van de richtlijnen
  1.2 Totstandkoming van het handboek
  1.3 Opbouw van het handboek
  1.4 De categorisering en de basiskenmerken

  2. Uitgangspunten
  2.1 Uitgangspunten regionale stroomwegen
  2.2 Overige uitgangspunten

  3. Ruimtelijke kwaliteit en wegbeeld
  3.1 Wegbeeld
  3.2 Ruimtelijke kwaliteit

  4. Tracé
  4.1 Kwaliteit verkeersafwikkeling
  4.2 Zichtafstanden
  4.3 Horizontaal alignement
  4.4 Verticaal alignement

  5. Dwarsprofiel
  5.1 Standaarddwarsprofielen
  5.2 Profiel van vrije ruimte en veiligheidszones
  5.3 Ontwerpelementen dwarsprofiel
  5.4 Afpellen van ideaal naar minimaal

  6. Kruispunten
  6.1 Principes
  6.2 Knooppunten
  6.3 Aansluitingen
  6.4 Toepasbare elementen
  6.5 Opeenvolging van discontinuïteiten
  6.6 Uitvoegingen
  6.7 Invoegingen
  6.8 Splitsingen
  6.9 Samenvoegingen
  6.10 Afstrepingen
  6.11 Bijkomende rijstroken
  6.12 Weefvakken
  6.13 Kruispunten met gebiedsontsluitingswegen
  6.14 Overgangen in doorgaande routes

  7. Weggebonden voorzieningen
  7.1 Verzorgingsplaatsen
  7.2 Solitaire benzinestations
  7.3 Vluchthavens
  7.4 Bushaltes
  7.5 Informatiepunten

  8. Inrichting en uitrusting
  8.1 Afschermingsvoorzieningen
  8.2 Openbare verlichting
  8.3 Bewegwijzering

  9. Bijzondere onderwerpen
  9.1 Werk in uitvoering

  Literatuur en websites
  Bijlage: beslisboom motorfietsvriendelijke geleiderail (autosnelwegen)

Ook beschikbaar: Online Kennismodule
Scroll naar boven