Handboek wegontwerp 2013 Regionale stroomwegen

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:05 nov 2013
  • Aantal pagina's:150
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 629 0
  • Artikelnummer:331

Dit handboek is het standaardwerk voor het ontwerp van een regionale stroomweg. De uitgave bevat theoretische en praktische kennis en richtlijnen voor wegbeheerders, wegontwerpers, adviesbureaus en wegenbouwers.

Prijs per stuk: € 99,00
Excl. 6% BTW

Uniform, sober en veilig

Stroomwegen vormen de hoogste categorie in het wegennet. Voor regionale stroomwegen zijn ontwerpsnelheden gekozen die een sobere vormgeving mogelijk maken en die tevens zorgen voor een zekere uniformiteit binnen de categorie stroomwegen. Voor de wegvakken geldt een ontwerpsnelheid van 100 km/h en voor verbindingswegen in knooppunten en aansluitingen 80 km/h, 50 km/h en eventueel 30 km/h.

Het boek maakt deel uit van de serie Handboek wegontwerp 2013.

Errata juni 2014

Inhoudsopgave

1. Inleiding
1.1 Herziening van de richtlijnen
1.2 Totstandkoming van het handboek
1.3 Opbouw van het handboek
1.4 De categorisering en de basiskenmerken

2. Uitgangspunten
2.1 Uitgangspunten regionale stroomwegen
2.2 Overige uitgangspunten

3. Ruimtelijke kwaliteit en wegbeeld
3.1 Wegbeeld
3.2 Ruimtelijke kwaliteit

4. Tracé
4.1 Kwaliteit verkeersafwikkeling
4.2 Zichtafstanden
4.3 Horizontaal alignement
4.4 Verticaal alignement

5. Dwarsprofiel
5.1 Standaarddwarsprofielen
5.2 Profiel van vrije ruimte en veiligheidszones
5.3 Ontwerpelementen dwarsprofiel
5.4 Afpellen van ideaal naar minimaal

6. Kruispunten
6.1 Principes
6.2 Knooppunten
6.3 Aansluitingen
6.4 Toepasbare elementen
6.5 Opeenvolging van discontinuïteiten
6.6 Uitvoegingen
6.7 Invoegingen
6.8 Splitsingen
6.9 Samenvoegingen
6.10 Afstrepingen
6.11 Bijkomende rijstroken
6.12 Weefvakken
6.13 Kruispunten met gebiedsontsluitingswegen
6.14 Overgangen in doorgaande routes

7. Weggebonden voorzieningen
7.1 Verzorgingsplaatsen
7.2 Solitaire benzinestations
7.3 Vluchthavens
7.4 Bushaltes
7.5 Informatiepunten

8. Inrichting en uitrusting
8.1 Afschermingsvoorzieningen
8.2 Openbare verlichting
8.3 Bewegwijzering

9. Bijzondere onderwerpen
9.1 Werk in uitvoering

Literatuur en websites
Bijlage: beslisboom motorfietsvriendelijke geleiderail (autosnelwegen)

Ook beschikbaar: Online Kennismodule