Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Handboek wegontwerp 2013

Gebiedsontsluitingswegen

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:05-11-2013
 • Aantal pagina's:200
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 628 3
 • Artikelnummer:330
 • Thema: Buiten de bebouwde kom

Dit handboek is het standaardwerk voor het ontwerpen van een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom. De uitgave bevat theoretische en praktische informatie, kennis en richtlijnen voor wegbeheerders, wegontwerpers, adviesbureaus en wegenbouwers.

 
€ 61,00
excl. 9% btw
 • De verbindende schakel

  Gebiedsontsluitingswegen vormen binnen het netwerk van wegen de verbindende schakel tussen erftoegangswegen en stroomwegen. Een weg met een gebiedsontsluitingsfunctie faciliteert zowel het stromen (op de wegvakken) als het uitwisselen van verkeer (op de kruispunten). De eisen aan vormgeving en inrichting van gebiedsontsluitingswegen zijn te onderscheiden in functionele eisen, basiseisen en basiskenmerken.

  Het boek maakt deel uit van de serie Handboek wegontwerp 2013.

  Errata juni 2014

 • Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  1.1 Herziening van de richtlijnen
  1.2 Totstandkoming van het handboek
  1.3 Opbouw van het handboek
  1.4 De categorisering en de basiskenmerken

  2. Uitgangspunten
  2.1 Wegcategorie en wegtypen
  2.2 Ontwerp- en trajectsnelheid

  3. Ruimtelijke kwaliteit en wegbeeld
  3.1 Wegbeeld
  3.2 Ruimtelijke kwaliteit

  4. Tracé
  4.1 Alignement
  4.2 Kwaliteit verkeersafwikkeling
  4.3 Zichtafstanden
  4.4 Horizontaal alignement
  4.5 Verticaal alignement

  5. Dwarsprofiel
  5.1 Standaard dwarsprofiel
  5.2 Profiel van vrije ruimte en veiligheidszones
  5.3 Ontwerpelementen van het dwarsprofiel
  5.4 Afpellen van ideaal naar minimaal profiel

  6. Kruispunten
  6.1 Uitgangspunten bij ontwerp
  6.2 Afstand tussen kruispunten
  6.3 Rotonde
  6.4 Kruispunten zonder verkeersregelinstallatie
  6.5 Kruispunten met verkeersregelinstallatie

  7. Weggebonden voorzieningen
  7.1 Overgangen
  7.2 Fiets- en voetgangersvoorzieningen
  7.3 Erfaansluitingen, oversteken en overpaden
  7.4 Vluchthavens
  7.5 Verzorgingsplaatsen
  7.6 Haltes openbaar vervoer
  7.7 Carpoolterreinen

  8. Inrichting en uitrusting
  8.1 Markering
  8.2 Veilige inrichting van bermen
  8.3 Openbare verlichting
  8.4 Bewegwijzering

  9. Bijzondere onderwerpen
  9.1 Beheer en onderhoud
  9.2 Doelgroepstroken
  9.3 Werk in uitvoering

  Literatuur en websites
  Bijlage: Beslisboom motorfietsvriendelijke geleiderail

Ook beschikbaar: Online Kennismodule
Scroll naar boven