Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Handboek wegontwerp 2013

C

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:05-11-2013
 • Aantal pagina's:100
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 627 6
 • Artikelnummer:329
 • Thema: Buiten de bebouwde kom

Dit handboek is het standaardwerk voor het ontwerpen van een erftoegangsweg. De uitgave bevat theoretische en praktische kennis en richtlijnen voor wegbeheerders, wegontwerpers, adviesbureaus en wegenbouwers.

 
€ 115,00
excl. 9% btw
 • Vormgeving en inrichting

  Erftoegangswegen zijn binnen het netwerk de wegen van de laagste orde en zorgen voor de ontsluiting van erven, landbouwpercelen, (recreatie)gebieden en specifieke bestemmingen. Op de erftoegangsweg overheerst de verblijfsfunctie en vindt zowel op wegvakken (erfaansluitingen) als op kruispunten uitwisseling van verkeer plaats. In deze uitgaven worden de eisen aan vormgeving en inrichting van erftoegangswegen beschreven. Deze zijn te onderscheiden in functionele eisen, basiseisen en basiskenmerken.

  Het boek maakt deel uit van de serie Handboek wegontwerp 2013.

  Errata juni 2014

 • Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  1.1 Herziening van de richtlijnen
  1.2 Totstandkoming van het handboek
  1.3 Opbouw van het handboek
  1.4 De categorisering en de basiskenmerken

  2. Uitgangspunten
  2.1 Wegcategorieën en wegtypen
  2.2 Overige aandachtspunten

  3. Ruimtelijke kwaliteit en wegbeeld
  3.1 Ruimtelijke kwaliteit
  3.2 Ontwerpcriteria ruimtelijk ontwerp
  3.3 Bijzondere ontwerpelementen
  3.4 Bijzondere omstandigheden

  4. Tracé
  4.1 Uitgangspunten
  4.2 Zichtafstanden
  4.3 Horizontaal alignement
  4.4 Verticaal alignement

  5. Dwarsprofiel
  5.1 Uitgangspunten
  5.2 Ruimtelijke eisen
  5.3 Standaarddwarsprofielen
  5.4 Ontwerpelementen van het dwarsprofiel
  5.5 Fietsvoorzieningen
  5.6 Erftoegangsweg als parallelle voorziening
  5.7 Afpelmethodiek

  6. Kruispunten
  6.1 Uitgangspunten
  6.2 Zichtafstanden
  6.3 Basisvormen kruispunten
  6.4 Ontwerpelementen

  7. Weggebonden voorzieningen
  7.1 Overgangen
  7.2 Passeerplaatsen
  7.3 Uitritten
  7.4 Openbaarvervoerhaltes

  8. Inrichting en uitrusting
  8.1 Snelheidsbeperkende voorzieningen
  8.2 Bebording
  8.3 Bebakening en markering
  8.4 Openbare verlichting
  8.5 Bewegwijzering

  9. Bijzondere onderwerpen
  9.1 Geluidsbeperkende voorzieningen
  9.2 Kabels en leidingen
  9.3 Beheer en onderhoud
  9.4 Werken in uitvoering

  Literatuur en websites
   

Ook beschikbaar: Online Kennismodule
Scroll naar boven