Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Handboek wegontwerp 2013

Basiscriteria

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:05-11-2013
 • Aantal pagina's:224
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 626 9
 • Artikelnummer:328
 • Thema: Buiten de bebouwde kom

Deze publicatie bevat basiskennis voor het ontwerpen van wegen buiten de bebouwde kom. Theoretische en praktische kennis en richtlijnen voor wegbeheerders, wegontwerpers, adviesbureaus en wegenbouwers.

 
€ 115,00
excl. 9% btw
 • Grondbeginselen wegontwerp

  Dit boek (deel van de serie Handboek wegontwerp 2013) gaat in op de wegcategorisering, de basiskenmerken en de grondbeginselen van het wegontwerp en diverse aan de weg gerelateerde onderwerpen zoals capaciteit en verkeersafwikkeling, inrichting en uitrusting, en aanleg, beheer en onderhoud. Verder komen meer algemene thema’s aan bod. Hierbij gaat het om verkeersveiligheid, milieu en de componenten van het wegverkeerssysteem.

  Het boek maakt deel uit van de serie Handboek wegontwerp 2013.
   
 • Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  1.1 Herziening van de richtlijnen
  1.2 Totstandkoming van het handboek
  1.3 Opbouw van het handboek
  1.4 De categorisering en de basiskenmerken
  1.5 Processen in relatie tot het wegontwerp

  2. Ruimte en milieu
  2.1 Wettelijk kader
  2.2 Beoordelingsaspecten ruimte en milieu

  3. Componenten wegverkeerssysteem
  3.1 Karakteristieken weggebruiker
  3.2 Karakteristieken voertuig

  4. Categorisering van wegen
  4.1 Verkeersveiligheid
  4.2 De basis van wegcategorisering
  4.3 Werkwijze wegcategorisering
  4.4 Uitwerking componenten wegcategorisering
  4.5 De tram in de wegcategorisering

  5. Basiskenmerken wegontwerp
  5.1 Status en bestuurlijke verankering
  5.2 Basiseisen, basiskenmerken wegontwerp en wegontwerp
  5.3 Uitwerking basiskenmerken wegontwerp
  5.4 Overgangen
  5.5 Kruispunten

  6. Bereikbaarheid
  6.1 Verkeersgegevens
  6.2 Capaciteit en verkeersafwikkeling
  6.3 Regionale stroomwegen
  6.4 Gebiedsontsluitingswegen
  6.5 Erftoegangswegen
  6.6 Modelinstrumenten

  7. Grondbeginselen wegontwerp
  7.1 Uitgangspunten
  7.2 Ruimtelijke kwaliteit
  7.3 Wegbeeld
  7.4 Tracé (horizontaal en verticaal alignement)
  7.5 Dwarsprofiel
  7.6 Kruisingen en kruispunten

  8. Inrichting en uitrusting
  8.1 Wettelijke bepalingen
  8.2 Bebording
  8.3 Bebakening en markering
  8.4 Veilige inrichting van bermen
  8.5 Openbare verlichting
  8.6 Bewegwijzering
  8.7 Geluidsbeperkende voorzieningen
  8.8 Kabels en leidingen
  8.9 Werk in uitvoering

  9. Aanleg, beheer en onderhoud
  9.1 Wegbouwkundige aspecten
  9.2 Duurzaam Bouwen
  9.3 Beheer en onderhoud

  Literatuur en websites
  Begrippenlijst

Ook beschikbaar: Online Kennismodule
Scroll naar boven