Handboek verkeersveiligheid

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:01-10-2008
 • Aantal pagina's:548
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 524 8
 • Artikelnummer:261

Handboek Verkeersveiligheid is de meest complete bundeling van kennis over verkeersveiligheid in Nederland. Het boek bestaat uit drie centrale thema's: grip op verkeersveiligheid, verkeer veiliger maken en gevaarlijk gedrag. Het handboek bevat richtlijnen, achtergrondinformatie, modellen, methoden en technieken en is gebaseerd op de principes van Duurzaam Veilig Verkeer.

 
€ 115,00
excl. 9% btw
 • Voordelen en kenmerken

  • Meest complete kennisbron over thema verkeersveiligheid.
  • Oplossingen voor verkeersveiligheidsproblemen.
  • Herkenbare kennis door gebruik van praktijkcases.


  Voor wie?

  Het Handboek is voor (dagelijks) gebruik door verkeers- en mobiliteitsprofessional. Studenten van mobiliteitsopleidingen maken gebruik van de kennis voor hun studie. De kennis is laagdrempelig en helder beschreven en is daardoor ook toegankelijk voor professionals in de media en politiek. 

  Gerelateerde kennis

  Heeft u interesse in een compleet pakket van kennis en richtlijnen rond het thema 'verkeersveiligheid'? Lees verder over de Kennisbundel: Verkeersveiligheid.
  Wilt u uw kennis vergroten via een cursus? Lees dan verder over de cursus Verkeersveiligheid.
    

 • Inhoudsopgave

  I.1 Dat zal mij niet gebeuren...
  I.2 Over dit handboek
  I.3 Gebruiks-, lees- en leerwijzer
  I.4 Afbakening

  Deel 1 | Grip op verkeersveiligheid

  1. Theorie
  1.1 Begrippen en benaderingen
  1.2 Psychologische aspecten
  1.3 Mechanische aspecten
  1.4 Samenvatting

  2. Ontwikkelingen en trends
  2.1 Ontwikkelingen in verkeersveiligheid door de jaren
  2.2 Maatregelen voor verkeersveiligheid door de jaren
  2.3 Maatschappelijke kosten van verkeersonveiligheid
  2.4 Nederland in internationaal perspectief
  2.5 Belangrijke ontwikkelingen in de toekomst
  2.6 Samenvatting

  3. Beleid
  3.1 Nota Mobiliteit
  3.2 Strategie Verkeersveiligheid 2008 - 2020
  3.3 Actieprogramma verkeersveiligheid EU
  3.4 Totstandkoming van beleid
  3.5 Organisatie van verantwoordelijkheden
  3.6 Handvatten voor beleid
  3.7 Wet- en regelgeving
  3.8 Monitoring en evaluatie van beleid
  3.9 Samenvatting Literatuur Websites

  4. Dataverzameling en data-analyse
  4.1 Inleiding
  4.2 Gegevens over verkeer en veiligheid
  4.3 Gegevens samenvatten en vergelijken
  4.4 Veelvoorkomende analysetechnieken
  4.5 Experimenteel verkeersveiligheidsonderzoek
  4.6 Aandachtspunten bij het beoordelen van onderzoek
  4.7 Samenvatting

  5. Onderzoek in de praktijk
  5.1 Inleiding
  5.2 Preventieve gereedschappen
  5.3 Curatieve gereedschappen voor objectieve onveiligheid
  5.4 Gereedschappen voor subjectieve onveiligheid
  5.5 Samenvatting

  Deel 2 | Verkeer veiliger maken

  6. Ruimtelijke ordening en omgeving
  6.1 Cascade-aanpak
  6.2 De wisselwerking tussen ruimtelijke disciplines en verkeersveiligheid
  6.3 Planvorming en planproces
  6.4 De brug tussen planologie en verkeersveiligheid
  6.5 Stedenbouw en verkeersveiligheid
  6.6 Buiten de bebouwde kom
  6.7 De openbare ruimte en verkeersveiligheid in detail
  6.8 Gedeeld ruimtegebruik/’Shared Space’
  6.9 Het belang van goede samenwerking
  6.10 De bewoner centraal
  6.11 De laatste stap: doorkijk naar uitvoering en beheer
  6.12 Samenvatting

  7. Infrastructuur
  7.1 Inleiding
  7.2 Ontwerpprincipes Duurzaam Veilig
  7.3 Opzet en inrichting weginfrastructuur
  7.4 Kruispunten
  7.5 Uitritten
  7.6 Oversteekplaatsen voor voetgangers
  7.7 Doelgroepvoorzieningen
  7.8 Spoorwegovergangen
  7.9 Tunnels
  7.10 Verblijfsgebieden
  7.11 Traversen
  7.12 Komgrenzen
  7.13 Bebording
  7.14 Bebakening en markering
  7.15 Bewegwijzering
  7.16 Ontwerpfouten
  7.17 Samenvatting

  8. Veiligheid van voertuigen
  8.1 Het begrip voertuigveiligheid
  8.2 Veiligheidsmaatregelen
  8.3 De context
  8.4 Samenvatting

  9. Verkeerseducatie
  9.1 Inleiding
  9.2 Wat is verkeerseducatie?
  9.3 Wat kan de mens leren en wat niet?
  9.4 Het formuleren van leerdoelen voor verkeerseducatieprogramma’s
  9.5 De inhoud van verkeerseducatie: benadering op doelgroepen
  9.6 De inhoud van verkeerseducatie: benadering op gedragsthema’s
  9.7 De organisatie van verkeerseducatie in Nederland
  9.8 De effectiviteit van verkeerseducatie
  9.9 Verkeerseducatie in breder perspectief: kansen en bedreigingen
  9.10 Samenvatting

  10. Verkeershandhaving
  10.1 Inleiding
  10.2 Wat is verkeershandhaving?
  10.3 Wettelijke en organisatorische aspecten van verkeershandhaving
  10.4 Handhavingscommunicatie
  10.5 Het opzetten van effectieve verkeershandhaving
  10.6 De kwaliteit van de verkeershandhaving
  10.7 Samenvatting

  Deel 3 | Gevaarlijk gedrag, gevaarlijke groepen en wat eraan te doen valt

  11. Risicoverhogend verkeersgedrag
  11.1 Inleiding
  11.2 Gebruik van alcohol
  11.3 Gebruik van drugs en medicijnen
  11.4 Vermoeid achter het stuur
  11.5 Afleiding door telefoneren tijdens het rijden
  11.6 Agressie in het verkeer
  11.7 Snelheid
  11.8 Roodlichtovertredingen
  11.9 Afstand houden/bumperkleven
  11.10 Niet gebruiken van beveiligingsmiddelen
  11.11 Samenvatting

  12. Specifieke groepen verkeersdeelnemers
  12.1 Inleiding
  12.2 Kinderen
  12.3 Jongeren
  12.4 Ouderen: verkeersdeelnemers van 75 jaar en ouder
  12.5 Voetgangers
  12.6 Fietsers
  12.7 Gemotoriseerde tweewielers
  12.8 Vracht- en bestelwagens
  12.9 Samenvatting

  13. Praktijkvoorbeelden
  13.1 Totstandkoming van een wegcategoriseringsplan
  13.2 Zeeweg naar Zandvoort
  13.3 Verkeersveiligheidsaudit: Aanpassing Maaswijkweg en aanleg meerstrooksrotonde te Spijkenisse
  13.4 Ontwerpen en ontwerpfouten
  13.5 Station Tiel
  13.6 Goilberdingen, Culemborg
  13.7 Duurzaam Veilig in een cultuurhistorisch waardevol gebied
  13.8 Verkeersveiligheid bedrijventerreinen
  13.9 Gedragsobservaties bij busbanen op kruispunten
  13.10 Project educatie jonge automobilisten
  13.11 Snelheidshandhaving en com-municatie op een 80 km/h-weg
  13.12 Trajectcontrolesysteem
  13.13 Beloningsproject politieregio Gelderland-Midden

  - Epiloog
  - Literatuur
  - Vragen en antwoorden

Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Studentenkorting
Ben je student? Dan heb je recht op extra korting! Neem contact op met onze klantenservice voor meer informatie.
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven