Handboek verkeersveiligheid

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Vakgebied(en):Infrastructuur, Openbare ruimte, Verkeer en Vervoer
 • Datum uitgifte:01 okt 2008
 • Aantal pagina's:548
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 524 8
 • Artikelnummer:261

Handboek Verkeersveiligheid is de meest complete bundeling van kennis over verkeersveiligheid in Nederland. Het boek bestaat uit drie centrale thema's: grip op verkeersveiligheid, verkeer veiliger maken en gevaarlijk gedrag. Het handboek bevat richtlijnen, achtergrondinformatie, modellen, methoden en technieken en is gebaseerd op de principes van Duurzaam Veilig Verkeer.

Prijs per stuk: € 109,00
Excl. 6% BTW

Voordelen en kenmerken

 • Meest complete kennisbron over thema verkeersveiligheid.
 • Oplossingen voor verkeersveiligheidsproblemen.
 • Herkenbare kennis door gebruik van praktijkcases.


Voor wie?

Het Handboek is voor (dagelijks) gebruik door verkeers- en mobiliteitsprofessional. Studenten van mobiliteitsopleidingen maken gebruik van de kennis voor hun studie. De kennis is laagdrempelig en helder beschreven en is daardoor ook toegankelijk voor professionals in de media en politiek. 

Gerelateerde kennis

Heeft u interesse in een compleet pakket van kennis en richtlijnen rond het thema 'verkeersveiligheid'? Lees verder over de Kennisbundel: Verkeersveiligheid.
Wilt u uw kennis vergroten via een cursus? Lees dan verder over de cursus Verkeersveiligheid.
  

Inhoudsopgave

I.1 Dat zal mij niet gebeuren...
I.2 Over dit handboek
I.3 Gebruiks-, lees- en leerwijzer
I.4 Afbakening

Deel 1 | Grip op verkeersveiligheid

1. Theorie
1.1 Begrippen en benaderingen
1.2 Psychologische aspecten
1.3 Mechanische aspecten
1.4 Samenvatting

2. Ontwikkelingen en trends
2.1 Ontwikkelingen in verkeersveiligheid door de jaren
2.2 Maatregelen voor verkeersveiligheid door de jaren
2.3 Maatschappelijke kosten van verkeersonveiligheid
2.4 Nederland in internationaal perspectief
2.5 Belangrijke ontwikkelingen in de toekomst
2.6 Samenvatting

3. Beleid
3.1 Nota Mobiliteit
3.2 Strategie Verkeersveiligheid 2008 - 2020
3.3 Actieprogramma verkeersveiligheid EU
3.4 Totstandkoming van beleid
3.5 Organisatie van verantwoordelijkheden
3.6 Handvatten voor beleid
3.7 Wet- en regelgeving
3.8 Monitoring en evaluatie van beleid
3.9 Samenvatting Literatuur Websites

4. Dataverzameling en data-analyse
4.1 Inleiding
4.2 Gegevens over verkeer en veiligheid
4.3 Gegevens samenvatten en vergelijken
4.4 Veelvoorkomende analysetechnieken
4.5 Experimenteel verkeersveiligheidsonderzoek
4.6 Aandachtspunten bij het beoordelen van onderzoek
4.7 Samenvatting

5. Onderzoek in de praktijk
5.1 Inleiding
5.2 Preventieve gereedschappen
5.3 Curatieve gereedschappen voor objectieve onveiligheid
5.4 Gereedschappen voor subjectieve onveiligheid
5.5 Samenvatting

Deel 2 | Verkeer veiliger maken

6. Ruimtelijke ordening en omgeving
6.1 Cascade-aanpak
6.2 De wisselwerking tussen ruimtelijke disciplines en verkeersveiligheid
6.3 Planvorming en planproces
6.4 De brug tussen planologie en verkeersveiligheid
6.5 Stedenbouw en verkeersveiligheid
6.6 Buiten de bebouwde kom
6.7 De openbare ruimte en verkeersveiligheid in detail
6.8 Gedeeld ruimtegebruik/’Shared Space’
6.9 Het belang van goede samenwerking
6.10 De bewoner centraal
6.11 De laatste stap: doorkijk naar uitvoering en beheer
6.12 Samenvatting

7. Infrastructuur
7.1 Inleiding
7.2 Ontwerpprincipes Duurzaam Veilig
7.3 Opzet en inrichting weginfrastructuur
7.4 Kruispunten
7.5 Uitritten
7.6 Oversteekplaatsen voor voetgangers
7.7 Doelgroepvoorzieningen
7.8 Spoorwegovergangen
7.9 Tunnels
7.10 Verblijfsgebieden
7.11 Traversen
7.12 Komgrenzen
7.13 Bebording
7.14 Bebakening en markering
7.15 Bewegwijzering
7.16 Ontwerpfouten
7.17 Samenvatting

8. Veiligheid van voertuigen
8.1 Het begrip voertuigveiligheid
8.2 Veiligheidsmaatregelen
8.3 De context
8.4 Samenvatting

9. Verkeerseducatie
9.1 Inleiding
9.2 Wat is verkeerseducatie?
9.3 Wat kan de mens leren en wat niet?
9.4 Het formuleren van leerdoelen voor verkeerseducatieprogramma’s
9.5 De inhoud van verkeerseducatie: benadering op doelgroepen
9.6 De inhoud van verkeerseducatie: benadering op gedragsthema’s
9.7 De organisatie van verkeerseducatie in Nederland
9.8 De effectiviteit van verkeerseducatie
9.9 Verkeerseducatie in breder perspectief: kansen en bedreigingen
9.10 Samenvatting

10. Verkeershandhaving
10.1 Inleiding
10.2 Wat is verkeershandhaving?
10.3 Wettelijke en organisatorische aspecten van verkeershandhaving
10.4 Handhavingscommunicatie
10.5 Het opzetten van effectieve verkeershandhaving
10.6 De kwaliteit van de verkeershandhaving
10.7 Samenvatting

Deel 3 | Gevaarlijk gedrag, gevaarlijke groepen en wat eraan te doen valt

11. Risicoverhogend verkeersgedrag
11.1 Inleiding
11.2 Gebruik van alcohol
11.3 Gebruik van drugs en medicijnen
11.4 Vermoeid achter het stuur
11.5 Afleiding door telefoneren tijdens het rijden
11.6 Agressie in het verkeer
11.7 Snelheid
11.8 Roodlichtovertredingen
11.9 Afstand houden/bumperkleven
11.10 Niet gebruiken van beveiligingsmiddelen
11.11 Samenvatting

12. Specifieke groepen verkeersdeelnemers
12.1 Inleiding
12.2 Kinderen
12.3 Jongeren
12.4 Ouderen: verkeersdeelnemers van 75 jaar en ouder
12.5 Voetgangers
12.6 Fietsers
12.7 Gemotoriseerde tweewielers
12.8 Vracht- en bestelwagens
12.9 Samenvatting

13. Praktijkvoorbeelden
13.1 Totstandkoming van een wegcategoriseringsplan
13.2 Zeeweg naar Zandvoort
13.3 Verkeersveiligheidsaudit: Aanpassing Maaswijkweg en aanleg meerstrooksrotonde te Spijkenisse
13.4 Ontwerpen en ontwerpfouten
13.5 Station Tiel
13.6 Goilberdingen, Culemborg
13.7 Duurzaam Veilig in een cultuurhistorisch waardevol gebied
13.8 Verkeersveiligheid bedrijventerreinen
13.9 Gedragsobservaties bij busbanen op kruispunten
13.10 Project educatie jonge automobilisten
13.11 Snelheidshandhaving en com-municatie op een 80 km/h-weg
13.12 Trajectcontrolesysteem
13.13 Beloningsproject politieregio Gelderland-Midden

- Epiloog
- Literatuur
- Vragen en antwoorden

Studentenkorting
Ben je student? Dan heb je recht op extra korting! Neem contact op met onze klantenservice voor meer informatie.