Handboek verkeersonderzoek

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:01 jan 2008
  • Aantal pagina's:132
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 505 7
  • Artikelnummer:248

In dit handboek staan de meest toegepaste methoden en technieken voor verkeersonderzoek op een rij. De checklist en het stappenplan helpen u om de juiste onderzoeksmethode te selecteren. Het handboek ondersteunt u bovendien om de onderzoeksresultaten te vertalen naar beleid.
Samenvatting
Inleiding
1 Nut en noodzaak van verkeersonderzoek
1.1 Nut voor beleid
1.2 Positie in de beleidscyclus
1.3 Noodzaak
1.4 Het conceptuele model
1.5 Checklist probleemverkenning
2 Verkeersonderzoek is het maken van keuzen
2.1 Doelen
2.2 Selectie van type onderzoek
2.3 Checklist keuze type onderzoek
3 Methoden
3.1 Inleiding
3.2 Algemene uitgangspunten
3.2.1 Aandachtspunten bij de uitvoering van verkeersonderzoek
3.2.2 Representatieve onderzoeksdag en periode
3.2.3 Voertuigklassen
3.2.4 Betrouwbaarheid
3.2.5 Voorbereiding, uitvoering en verwerking
3.3 Gebruik van bestaande gegevens
4 Onderzoekstechnieken
4.1 Inleiding
4.2 Keuze onderzoekstechniek
4.3 Menselijke waarnemers
4.4 Mechanische apparatuur
4.5 Optische apparatuur
4.6 ICT en innovatieve technieken
5 Analyse en statistiek
5.1 Inleiding
5.2 Datapreparatie
5.3 Databruikbaarheid
5.4 Grafieken en tabellen
5.5 Statistische maten
5.6 Kansverdelingen
5.7 Steekproeven
5.8 Onderzoeksresultaten gevisualiseerd
6 Van onderzoek naar beleid
6.1 Inleiding
6.2 Van aanleiding en probleem naar oplossing
6.3 Terugkoppeling en evaluatie
Literatuur
Bijlagen:
Bijlage I Begrippenlijst
Bijlage II Kenmerken per onderzoeksmethode
Bijlage III Aandachtspunten bij het opzetten van verkeersonderzoek
Bijlage IV Kwaliteit van inwinsystemen
Bijlage V Maatgevende onderzoeksdagen en -tijden
Bijlage VI Kansverdelingstabellen