Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Handboek verkeersmanagement

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:12-05-2011
 • Aantal pagina's:472
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 576 7
 • Artikelnummer:290
 • Thema: Doorstroming, DRIS, Gebiedsgericht benutten, In-car systemen, Incidentmanagement, Recreatie en evenement, Selectieve toegang, Toeritdosering, Verkeersregelinstallatie

De kennis uit dit handboek zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer door het optimaal benutten van bestaande infrastructuur. Het handboek bestaat uit losse modules die zijn gegroepeerd in een viertal blokken: basiskennis, maatregelen, netwerkwerkmanagement en organisatie en evaluatie.

Voor de publicatie Verkeersmanagement is een nieuwe versie in ontwikkeling. De huidige versie is alleen nog verkrijgbaar als kennismodule: Digitale kennismodule Verkeersmanagement

 
€ 123,00
excl. 9% btw
 • Voordelen en kenmerken

  • Kennis en richtlijnen voor het verbeteren van verkeersdoorstroming
  • Complete bundeling van kennis op het gebied van verkeersmanagement
  • Praktisch en beleidsmatig gereedschap voor verkeersprofessionals
   

  Geactualiseerd: module Regelaanpak

  De module ‘Regelaanpak’ in het blok Netwerkmanagement is geheel geactualiseerd en sinds 23 maart 2017 beschikbaar. De module biedt een methode voor het effectief uitvoeren van regionaal verkeersmanagement op basis van een vastgesteld referentiekader volgens de GGB+ methode. De methode wordt beschreven in termen van algemeen toepasbare concepten, richtlijnen, beslisregels en werkinstructies. Met deze instructies kunnen betrokkenen in een regio sneller de beleidsafspraken operationaliseren, aansluiten op toekomstige innovaties en aansluiten op landelijke ontwikkelingen.

  Video: Regelaanpak: Op weg naar een zelfregulerend verkeersnetwerk


  De Regelaanpak is ontwikkeld omdat de gangbare werkwijze met regelscenario’s steeds arbeidsintensiever en complexer aan het worden is indien netwerkbreed gewerkt wordt. Bovendien bestaat het risico dat de per regio ontwikkelde methoden niet op elkaar aansluiten. Het LVMB (Landelijk Verkeersmanagement Beraad) heeft daarom in 2015 het initiatief genomen om te komen tot een algemene standaard en werkwijze voor het operationaliseren van verkeersmanagement beleid. Dit heeft geleid tot deze module Regelaanpak binnen het Handboek Verkeersmanagement van CROW. De module biedt een algemene werkwijze die per regio wordt uitgewerkt maar tegelijk landelijke consistentie garandeert. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor landelijke samenwerking op het gebied van opleiding, uitwisseling van personeel en softwareontwikkeling voor verkeersmanagement.

  Belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de uitgave 2015

  • Er zijn de nodige tekstuele verbeteringen doorgevoerd.
  • Er zijn een drietal voorbeelden toegevoegd die betrekking hebben op de inzet van de Regelaanpak in drie verschillende situaties: een overbelasting op het onderliggend wegennet, wegwerkzaamheden en een incident op het hoofdwegennet.
  • Er zijn extra kaders toegevoegd met o.a. informatie over de rol van de VRI-expert, bijzondere maatregelen op de snelweg, de relatie tussen geautomatiseerde werking en handmatig ingrijpen door de wegverkeersleider en de conflictafhandeling op basis van wegprioriteiten en omvang probleem.
  • Daarnaast is de gebruikte terminologie aangescherpt en verbeterd.

  Online kennismodule of pdf

  De module is in opdracht van het Landelijk Verkeersmanagementberaad (LVMB) samengesteld en is als gratis pdf-download beschikbaar. Ook maakt de module onderdeel uit van het Handboek verkeersmanagement binnen de Online Kennismodule Verkeersmanagement.

  Meer informatie over de Regelaanpak

  Voor wie?

  Handboek verkeersmanagement is voor beleidsadviseurs, projectleiders en verkeersmanagers van zowel overheden, adviesbureaus als aannemers. Ook studenten van hbo-opleiding verkeerskunde maken gebruik van de kennis van Handboek verkeersmanagement.

  Boek, module, Online Kennismodule

  Bestel via de button rechtsboven de gedrukte versie van Handboek verkeersmanagement. Download als aanvulling de geupdate module Regelaanpak. Wilt u werken met de meest actuele kennis op het gebied van verkeersmanagement? Neem dan een abonnement op de Online Kennismodule Verkeersmanagement. In deze kennismodule is de meest actuele versie van het handboek (inclusief de module Regelaanpak) opgenomen.

 • Overzicht modules

  Handboek verkeersmanagement bestaat uit kennis die is ondergebracht in losse modules. De modules samen vormen één geheel. Hieronder het overzicht van alle modules ingedeeld naar onderwerp.

  Basiskennis

  • Inleiding op verkeersmanagement
  • De menselijke factor in het verkeer
  • Verkeersstroomtheorie
  • Vormgeving en inrichting
  • Verzamelen van verkeersgegevens
  • Regelgeving rond verkeersmanagement


  Maatregelen

  • Overzicht verkeersmanagementsmaatregelen
  • Verkeersregelinstallaties
  • Netwerkregelingen
  • Informeren


  Netwerkmanagement

  • Gebiedsgericht benutten
  • Regelscenario’s
  • Regelaanpak


  Organisatie en evaluatie

  • Organisatie van verkeersmanagement
  • Evaluatie van verkeersmanagement
  • Effecten van verkeersmanagement
Scroll naar boven