Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Handboek verkeerslichtenregelingen 2014

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:10-11-2014
 • Aantal pagina's:496
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 643 6
 • Artikelnummer:343
 • Thema: Verkeersregelinstallatie

Verkeerslichten bieden door hun flexibele programmeerbaarheid voor veel kruispuntproblemen een oplossing. Handboek Verkeerslichtenregelingen ondersteunt bij het ontwerpproces van verkeerslichtenregelingen en draagt bij aan optimale doorstroming en maximale verkeersveiligheid.

 
€ 134,00
excl. 9% btw
 • Deze uitgave behandelt alle onderwerpen waarmee verkeersprofessionals te maken krijgen tijdens het ontwerpproces van een verkeerslichtenregeling. Alle stappen in dit proces worden toegelicht met theoretische kennis en praktische informatie. De praktische informatie is vormgegeven in formules, meet- en rekenmethoden. 

  Handboek Verkeerslichtenregelingen is geschreven door Ad Wilson in samenspraak met een deskundige CROW-werkgroep (wegbeheerders, bedrijven (adviesbureaus, verkeerslichtenindustrie en onderwijsinstellingen). Het  handboek vervangt de editie uit het jaar 2006. Daarnaast is in het handboek ook de kennis van de volgende publicaties opgenomen:

    
 • Samenvatting
  Inleiding
  1 Het ontwerpproces van een verkeerslichtenregeling
  1.1 De stappen in het ontwerpproces
  1.2 Algemene aandachtspunten
  2 Doelstellingen en voorwaarden voor de verkeerslichtenregeling
  3 Wettelijke voorschriften en normen
  3.1 RVV 1990
  3.2 BABW
  3.3 Regeling verkeerslichten
  3.4 Normen
  3.4.1 Normen voor verkeerslantaarns
  3.4.2 Normen voor elektrische verkeersregeltoestellen
  3.5 Niet-wettelijke veiligheidseisen aan spoorwegovergangen
  3.6 Aansprakelijkheid
  4 Intensiteiten
  4.1 Belang goed bepalen intensiteiten
  4.2 Methoden voor bepalen intensiteiten
  5 Kruispuntontwerp
  5.1 Kruispuntontwerp
  5.2 De plaats van de elementen van de verkeersregelinstallatie
  5.3 Nummering van verkeersrichtingen, signaalgroepen, verkeerslantaarns en detectoren
  5.3.1 Nummering van verkeersrichtingen
  5.3.2 Nummering van signaalgroepen, verkeerslantaarns en detectoren
  5.4 Flexibele infrastructuur
  6 Veiligheidseisen en vaste tijdsinstellingen
  6.1 Conflictenmatrix en ontruimingstijden
  6.1.1 Meten van de af- en oprijafstanden
  6.1.1.1 Tekening
  6.1.1.2 Bepalen van de baan van de voertuigen
  6.1.1.3 Bepalen conflictpunten
  6.1.1.4 Opmeten af- en oprijafstanden kruisende verkeersstromen
  6.1.1.5 Opmeten af- en oprijafstanden samenvoegende verkeersstromen
  6.1.2 Rekenmethode
  6.1.2.1 Afrijtijd
  6.1.2.2 Oprijtijd
  6.1.2.3 Ontruimingstijd
  6.1.3 Uitgangspunten
  6.1.3.1 Optrekversnelling en afremvertraging
  6.1.3.2 Af- en oprijsnelheid
  6.1.3.3 Voertuiglengte
  6.1.3.4 Overige parameters
  6.1.4 Toepassing
  6.1.4.1 Locatiespecifieke omstandigheden
  6.1.4.2 Oprijdend verkeer maatgevend voor afrijtijd
  6.1.5 Dossiervorming
  6.2 Duur van de geelfase
  6.3 Garantiegroentijd
  6.4 Garantieroodtijd
  6.5 Minimale groentijd en groenknippertijd voor voetgangers
  6.6 Veiligheid en deelconflicten
  6.6.1 Minimale voorstart
  6.6.2 Synchroon starten
  6.6.3 Meeverlengen en wachtgroen
  6.7 Conflicten buiten de regeling
  6.8 Roodlichtnegatie
  Verwijsblad 6-1 Voorbeelden meetmethoden
  Verwijsblad 6-2 Voorbeelden van het bepalen van de ontruimingstijd
  Verwijsblad 6-3 Berekening van de minimale duur van groen- en groenknippertijd
  7 Afrijcapaciteiten
  7.1 Toelichting op het begrip afrijcapaciteit
  7.2 Pae-waarden
  7.3 Het vertrekproces
  7.4 Invloeden op de grootte van de afrijcapaciteit
  7.5 Bepaling van de afrijcapaciteit en de verliestijd bij begin groen
  7.5.1 Meten van de afrijcapaciteit
  7.5.2 Meten van het optrekverlies
  7.5.3 Schatten van de afrijcapaciteit voor gemotoriseerd verkeer
  7.5.4 Schatten van de afrijcapaciteit voor bijzondere situaties
  7.5.4.1 Afrijcapaciteit van een rijstrook met links afslaand verkeer dat tegemoetkomend verkeer moet laten voorgaan
  7.5.4.2 Afrijcapaciteit van korte rijstroken
  7.5.5 Schatten van de afrijcapaciteit voor langzaam verkeer
  8 Kruispuntanalyse
  8.1 Conflictgroepen
  8.2 Groentijd en effectieve groentijd
  8.3 Belastingsgraad en conflictbelasting
  8.3.1 Belastingsgraad
  8.3.2 Conflictbelasting
  8.4 Verzadigingsgraad
  8.5 Kruispuntanalyse
  8.6 Maatregelen om de conflictbelasting te verlagen
  9 Typen verkeerslichtenregelingen en hun toepassingen
  9.1 Typen verkeerslichtenregelingen
  9.2 Kwaliteit en toepassingen van de verschillende typen regelingen
  10 Starre regelingen
  10.1 Kenmerken van een starre regeling
  10.2 Ontwerpmethoden voor een starre regeling
  10.3 Berekening van cyclustijd en groentijden voor een conflictgroep
  10.3.1 Minimale cyclustijd
  10.3.2 Optimale cyclustijd
  10.3.3 Cyclustijd met een verzadigingsgraad van maximaal 0,9
  10.4 Ontwerp van een starre regeling voor een kruispunt
  10.4.1 Ontwerp volgens de klassieke methode
  10.4.1.1 Berekening van de optimale cyclustijd voor het kruispunt
  10.4.1.3 Ontwerp van het fasediagram
  10.4.2 Kritiekepadmethode
  Verwijsblad 10-1 Procedure berekening cyclustijd
  11 Detectoren
  11.1 Elektromagnetische lusdetector
  11.1.1 Principewerking
  11.1.2 Gevoeligheid van de lusdetector
  11.1.3 Houdtijd van de lusdetector
  11.2 Drukknop
  11.3 Videodetector
  11.4 Radardetector
  11.5 Infrarooddetector
  11.6 Vergelijking van kenmerken van de verschillende soorten detectoren
  11.7 Selectieve detectoren
  11.7.1 VETAG/VECOM
  11.7.2 Korteafstandsradio (KAR)
  11.7.3 Optische selectieve detector Opticom
  Verwijsblad 11-1 Beschrijving van het KAR-bericht
  12 Toepassing van detectoren
  12 .1 Ligging en vormgeving detectieveld
  12.2 Aanvraag voor groen registreren
  12.3 Voertuigen tellen
  12.4 Hiaatmeting
  12.4.1 Detectorconfiguraties voor hiaatmeting
  12.4.1.1 Hiaatmeting met uitsluitend detector D2
  12.4.1.2 Hiaatmeting met detectoren D2 en D1
  12.4.1.3 Gecombineerde hiaatmeting met detectoren D3 en D2
  12.5 Bezettingsgraadmeting
  12.6 Snelheidsmeting
  12.7 Meting voertuiglengte
  12.8 Richtingsgevoelige detectie
  12.9 Detectorbewaking
  Verwijsblad 12-1 Afstand tussen stopstreep en detectieveld voor de hiaatmeting
  Verwijsblad 12-2 Bij toepassing van een relatief lang detectieveld wordt aan beide voorwaarden van paragraaf 12.4.1.1 voldaan
  Verwijsblad 12-3 Bij toepassing van een detectieveld met de lengte (tgrens × v) wordt altijd aan beide voorwaarden van paragraaf 12.4.1.1 voldaan
  Verwijsblad 12-4 Optimale lengte van het detectieveld voor hiaatmeting, waarbij wordt voldaan aan beide voorwaarden van paragraaf 12.4.1.1
  13 Voertuig- en verkeersafhankelijke regelingen
  13.1 Voertuigafhankelijk versus verkeersafhankelijk
  13.2 Voertuigafhankelijke regelingen
  13.2.1 Signaalgroepafwikkeling
  13.2.2 Regelstructuren
  13.2.2.1 Blokstructuur
  13.2.2.2 Halfstarre regelingen
  13.2.2.3 Langstwachtendestructuur
  13.2.3 Aanvullende functionaliteiten van een voertuigafhankelijke regeling
  13.2.3.1 Meeaanvraag
  13.2.3.2 Geen aanvraag voor voertuigen die door geel of rood rijden
  13.2.3.3 Afkappen groen
  13.2.3.4 Fasebewaking
  13.2.3.5 Blokkeren
  13.2.3.6 Fixeren
  13.2.3.7 Extra realisatie
  13.2.3.8 Wachtstanden
  13.2.4 Maximumgroentijd
  13.2.4.1 Instelling vaste maximumgroentijd
  13.2.4.2 Variabele maximumgroentijd
  13.2.4.3 Relatie maximumgroentijd en maximumtijden van deeltoestanden van de signaalgroepafwikkeling
  13.2.5 Instelling van de hiaattijd
  13.3 Verkeersafhankelijke regelingen
  13.3.1 Verkeersafhankelijke regelingen op basis van een doelfunctie
  13.3.2 Adaptieve regelingen
  13.3.2.1 Optimax
  13.3.2.2 RoBuGrover
  13.3.2.3 Verkeersafhankelijke selectie uit vooraf berekende maximumgroentijden
  13.3.2.4 ODYSUM
  13.4 Ontwerpproces van een voertuigafhankelijke regeling
  Verwijsblad 13-1 Oorspronkelijke signaalgroepafwikkeling
  Verwijsblad 13-2 RWS-signaalgroepafwikkeling
  Verwijsblad 13-3 IVER-signaalgroepafwikkeling
  Verwijsblad 13-4 Groen Op Maat
  14 Voorzieningen voor doelgroepen
  14.1 Openbaar vervoer
  14.1.1 Busstroken tot aan de stopstreep
  14.1.2 Busstroken met ‘set-back’
  14.1.3 Prioriteitsregeling voor het openbaar vervoer
  14.1.3.1 De bus beschikt over een busstrook die door een signaalgroep wordt geregeld
  14.1.3.2 De bus beschikt over een busstrook die door meer dan een signaalgroep wordt geregeld
  14.1.3.3 De bus beschikt niet over een busstrook
  14.1.3.4 Absolute prioriteit niet altijd mogelijk
  14.1.3.5 Gevolgen voor het overige verkeer
  14.1.4 Geconditioneerde prioriteit voor het openbaar vervoer
  14.1.5 Voorlicht
  14.1.6 Starre regelingen
  14.2 Voetgangers en fietsers
  14.2.1 Voetgangers
  14.2.1.1 Groene golven voor voetgangers in twee richtingen
  14.2.1.2 Meer dan een groenfase per cyclus
  14.2.1.3 Meeaanvraag voor de voetganger
  14.2.1.4 Geen extra verlenggroen (VAG3) voor conflicterend gemotoriseerd verkeer
  14.2.1.5 Knipperend geel waarschuwingslicht in plaats van rood licht
  14.2.1.6 Voetgangers soms niet regelen
  14.2.1.7 Tram-/buswaarschuwingslichten
  14.2.1.8 Akoestische signalen voor visueel gehandicapte voetgangers
  14.2.1.9 Informeren van de wachtende voetganger
  14.2.2 Fietsers
  14.2.2.1 Groene golven voor fietsers
  14.2.2.2 Verlengen van de groenfase
  14.2.2.3 Extra detector op enige afstand voor de stopstreep
  14.2.2.4 Meer dan een groenfase per cyclus
  14.2.2.5 Meeaanvraag voor de fietser
  14.2.2.6 Geen extra verlenggroen (VAG3) voor conflicterend gemotoriseerd verkeer
  14.2.2.7 Opgeblazen fietsopstelstrook (OFOS)
  14.2.2.8 Rechtsaf langs rood, rechtsaf apart geregeld of rechtsaf voor fietsers vrij
  14.2.2.9 Informeren van de wachtende fietser
  14.2.2.10 Alle fietsers gelijk groen
  14.3 Senioren
  14.4 Hulpdiensten
  14.5 Zware voertuigen
  Verwijsblad 14-1 Busstrook met set-back
  15 Gecoördineerde regelingen
  15.1 Groene golven tussen kruispunten op relatief korte afstand van elkaar
  15.1.1 Basis voor het ontwerp van een regeling voor twee kruispunten
  15.1.2 Groene golf met (half)starre regeling
  15.1.3 Groene golf met voertuigafhankelijke regeling
  15.2 Groene golf tussen kruispunten op relatief grote afstand van elkaar
  15.2.1 Structurele groene golven met gesynchroniseerde (half)starre regelingen
  15.2.1.1 Cyclustijd van een starre regeling met groene golf
  15.2.1.2 Invloedsfactoren bij het ontwerpen van groene golven
  15.2.1.3 Ontwerp van groene golven met starre en halfstarre regelingen
  15.2.1.4 Dynamisch snelheidsadvies om aantal stoppende voertuigen te verminderen
  15.2.2 Incidentele groene golven bij kruispunten op relatief grote afstand
  16 Netwerkregelingen
  16.1 Netwerkregelingen
  16.1.1 (Half)starre netwerkregelingen
  16.1.2 Verkeersafhankelijke programmaselectie
  16.1.3 Voertuig- en/of verkeersafhankelijke netwerkregelingen
  16.1.4 Realtimenetwerkregelingen
  16.2 Samenwerking van verkeerslichtenregelingen met andere regelsystemen
  17 Testen en evalueren van verkeerslichtenregelingen
  17.1 Technisch testen van de regeling
  17.2 Verkeerskundig evalueren van de regeling
  17.3 Het evaluatieproces van een verkeerslichtenregeling
  17.3.1 Ex-ante-evaluatie
  17.3.2 Ex-post-evaluatie
  17.4 Evaluatie van de verkeersveiligheid
  17.5 Evaluatie van de verkeersafwikkeling
  17.5.1 Evaluatie van de verkeersafwikkeling met analytische modellen
  17.5.1.1 Verliestijd
  17.5.1.2 Wachtrijlengte
  17.5.1.3 Gemiddeld aantal stops
  17.5.1.4 Evaluatie van de verkeerslichtenregeling voor langzaam verkeer
  17.5.2 Evaluatie van de verkeersafwikkeling met behulp van simulatie
  17.5.3 Evaluatie van de verkeersafwikkeling op basis van metingen in de operationele situatie
  17.5.3.1 Visuele metingen
  17.5.3.2 Automatische metingen
  17.6 Effecten van de verkeerslichtenregeling op de omgeving
  17.7 Doelfunctie
  Verwijsblad 17-1 Totale tijd waarin de wachtrij groeit (starre regeling)
  Verwijsblad 17-2 Berekening van de kans dat een wachtrij langer wordt dan een bepaalde lengte
  Verwijsblad 17-3 Gemiddelde verliestijd van lichtbelaste richtingen bij meer dan een groenfase per cyclus
  18 Computerprogramma’s als ontwerphulpmiddel
  18.1 COCON
  18.2 VRIGEN
  18.3 LISA+
  18.4 OTTO
  18.5 RWS C-regelaar
  18.6 Toolkit CCOL
  18.7 TRANSYT
  19 Verkeerskundig en technisch beheer
  19.1 Naar een structureel beheer
  19.2 Technisch beheer
  19.3 Verkeerskundig beheer
  19.3.1 Stappen in de uitvoering van het beheer
  19.3.2 Verkeerskundige functionaliteit
  19.3.3 Stap 1: Periodiek toetsen van het verkeerskundig functioneren
  19.3.4 Stap 2: Systematisch analyseren van de oorzaak van disfunctioneren
  19.3.5 Stap 3: Aanpassen van systeem of infrastructuur
  19.3.6 Stap 4: Toetsen of het gewenste resultaat is bereikt
  19.4 Bedrijfstijden van de regeling
  Literatuur en websites
  Lijst van gebruikte symbolen
  Bijlage I - Regeling verkeerslichten
Richtlijn geeltijd vergroot veiligheid

In februari 2016 zijn de aanbevelingen voor geeltijden van verkeerslichten aangepast. Dit is gebeurd naar aanleiding van onderzoek dat is uitgevoerd op initiatief van de IVER (Initiatiefgroep Verkeersregeltechnici). Door deze richtlijn toe te passen wordt de verkeersveiligheid vergroot. 
 
De geeltijden zijn verwerkt in paragraaf 6.2. Deze kennis is beschikbaar in de Online Kennismodule Verkeersmanagement.
 

Scroll naar boven