Handboek Veilige inrichting van bermen

Niet-autosnelwegen buiten de bebouwde kom

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:01-11-2004
 • Aantal pagina's:72
 • Druk:1
 • ISBN:90 6628 414 5
 • Artikelnummer:202
 
€ 57,00
excl. 6% btw
 • In dit handboek staan alle aandachtspunten die u als wegbeheerder nodig heeft om tot een veilige berm te komen. Een veilig ingerichte berm kan ongevallen voorkomen en de ernst van botsingen in de berm beperken. Het handboek is bruikbaar bij de aanleg van nieuwe wegen, maar zeker ook bij het uitwerken van reconstructies.

   
 • Samenvatting
  Leeswijzer
  Afdeling I De basis: probleemverkenning en uitgangspunten
  1 Inleiding
  1.1 Aanleiding en doel
  1.2 Functies van bermen
  2 Kenmerken en oorzaken van bermongevallen
  2.1 Risico’s
  2.2 Kenmerken enkelvoudige ongevallen
  2.2.1 Kenmerken van de ongevallen
  2.2.2 Kenmerken van de slachtoffers
  2.2.3 Relaties tussen kenmerken
  3 Wegcategorie, dwarsprofiel en veiligheidszones
  3.1 Wegcategorie en dwarsprofiel
  3.2 Objectafstand
  3.3 Veiligheidszones
  3.3.1 Redresseerruimte
  3.3.2 Vlucht- en bergingszone
  3.3.3 Obstakelvrije zone
  3.4 Gevarenzone

  Afdeling II Ontwerp en constructie van bermen; aanpak van gevarenzones
  4 Strategie aanpak enkelvoudige ongevallen
  5 Beperken rijbaan-af incidenten
  5.1 Kantstreep
  5.2 Redresseerstrook
  5.3 Bebakening
  6 Constructie van de berm
  6.1 Veiligheidseisen
  6.2 Aansluiting op gelijke hoogte
  6.3 Draagkracht
  6.4 Wrijving
  6.5 Beheer en onderhoud
  6.6 Groene uitstraling
  6.7 Randvoorwaarden semi-verharding
  6.8 Semi-verhardingen
  7 Aanpak van vaste voorwerpen
  7.1 Algemeen
  7.2 Obstakels
  8 Geometrisch ontwerp
  8.1 Neergaand talud
  8.2 Opgaand talud
  8.3 Bermsloten

  Afdeling III Keuze en plaatsing van afschermingsvoorzieningen
  9 Eisen aan afschermingsvoorzieningen
  9.1 Algemeen
  9.2 Eisen geleideconstructies
  9.2.1 Prestatieklasse
  9.2.2 Werkende breedte
  9.2.3 Letselindex
  9.2.4 Discontinuïteiten
  9.3 Obstakelbeveiliger
  9.4 Eisen leuning
  9.4.1 Belasting
  9.4.2 Constructie leuning
  10 Prestatieklassen van afschermingsvoorzieningen
  10.1 Kiezen voor een afschermingsvoorziening
  10.2 Keuze prestatieklasse geleideconstructie
  10.3 Prestatieklasse obstakelbeveiliger
  11 Keuze van een voorziening en plaats in het dwarsprofiel
  11.1 Beschikbare voorzieningen
  11.2 Keuze geleideconstructie
  11.3 Geleideconstructie of obstakelbeveiliger
  11.4 Plaatsingscriteria
  11.5 Regionale stroomweg
  11.5.1 Middenberm
  11.5.2 Buitenberm
  11.6 Gebiedsontsluitingsweg
  11.7 Erftoegangsweg

  Literatuur
  Begrippenlijst
  Deelnemers workshop Bermconstructies
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven