Handboek sociale veiligheid in de verplaatsingsketen

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:15 mei 2007
  • Aantal pagina's:92
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 496 8
  • Artikelnummer:237
Prijs per stuk: € 59,00
Excl. 6% BTW

Een gevoel van onveiligheid kan invloed hebben op het verplaatsingsgedrag van mensen. Dit handboek helpt u om veiligheid mee te nemen bij de inrichting van de infrastructuur. Het handboek gaat in op ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimten in relatie tot een veilige vervoerketen.
Samenvatting
1 Inleiding
1.1 Sociale Veiligheid
1.2 Sociale Veiligheid en aandacht
1.2.1 Media
1.2.2 Projecten en instrumenten
1.3 Sociale Veiligheid en verplaatsingsgedrag
1.4 Aandachtspunten handboek
2 Locaties
2.1 Woonwijken
2.1.1 Veiligheid woonwijk algemeen
2.1.2 Looproutes in woonwijken
2.1.3 Fietsroutes in woonwijken
2.2 Winkel- en uitgaansgebieden
2.2.1 Veiligheid in winkelgebieden
2.2.2 Veiligheid in uitgaansgebieden
2.3 Bedrijven-/kantorengebieden
3 Openbaarvervoersknooppunten
3.1 Bus-/tramhalte
3.1.1 Functionele eisen
3.1.2 Factoren Sociale Veiligheid
3.1.3 Soorten halteplaatsen en gewenst voorzieningenniveau
3.2 Stationsgebieden
3.2.1 Inrichting
3.2.2 Stallingsmogelijkheden voor de fiets
3.2.3 Parkeermogelijkheden voor de auto (P+R)
3.2.4 Overige voorzieningen
3.2.5 Veiligheidsarrangementen: Integrale aanpak beheer, onderhoud en handhaving
4 Modaliteiten
4.1 Bus/tram
4.2 Metro
4.3 Trein
5 Additionele voorzieningen
5.1 Mobiele telefoon
5.2 SOS-zuilen
5.3 Public Displays
5.4 Cameratoezicht
5.4.1 In- en uitvoering van cameratoezicht
5.5 Infozuilen
6 Checklists Sociale Veiligheid naar aandachtsgebieden
6.1 Checklist Sociale Veiligheid loop- en fietsroutes
6.2 Checklist Sociale Veiligheid (fiets)-tunnels/bruggen/viaducten
6.3 Checklist Sociale Veiligheid parkeergarages
6.4 Checklist sociaal veilige haltes
6.5 Checklist sociaal veilige inrichting stations
6.6 Checklist stallingsmogelijkheden voor de fiets
6.7 Checklist Sociale Veiligheid P+R/transferia
7 Slotwoord
Literatuur
Bijlagen:
Bijlage I Maatregelen uit Aanvalsplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer
Bijlage II Categorisering halteplaatsen
Bijlage III Voorzieningenniveau halteplaatsen