Handboek sociale veiligheid in de verplaatsingsketen

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:15-05-2007
 • Aantal pagina's:92
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 496 8
 • Artikelnummer:237
 • Thema: Sociale veiligheid
 
€ 70,00
excl. 9% btw
 • Een gevoel van onveiligheid kan invloed hebben op het verplaatsingsgedrag van mensen. Dit handboek helpt u om veiligheid mee te nemen bij de inrichting van de infrastructuur. Het handboek gaat in op ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimten in relatie tot een veilige vervoerketen.
 • Samenvatting
  1 Inleiding
  1.1 Sociale Veiligheid
  1.2 Sociale Veiligheid en aandacht
  1.2.1 Media
  1.2.2 Projecten en instrumenten
  1.3 Sociale Veiligheid en verplaatsingsgedrag
  1.4 Aandachtspunten handboek
  2 Locaties
  2.1 Woonwijken
  2.1.1 Veiligheid woonwijk algemeen
  2.1.2 Looproutes in woonwijken
  2.1.3 Fietsroutes in woonwijken
  2.2 Winkel- en uitgaansgebieden
  2.2.1 Veiligheid in winkelgebieden
  2.2.2 Veiligheid in uitgaansgebieden
  2.3 Bedrijven-/kantorengebieden
  3 Openbaarvervoersknooppunten
  3.1 Bus-/tramhalte
  3.1.1 Functionele eisen
  3.1.2 Factoren Sociale Veiligheid
  3.1.3 Soorten halteplaatsen en gewenst voorzieningenniveau
  3.2 Stationsgebieden
  3.2.1 Inrichting
  3.2.2 Stallingsmogelijkheden voor de fiets
  3.2.3 Parkeermogelijkheden voor de auto (P+R)
  3.2.4 Overige voorzieningen
  3.2.5 Veiligheidsarrangementen: Integrale aanpak beheer, onderhoud en handhaving
  4 Modaliteiten
  4.1 Bus/tram
  4.2 Metro
  4.3 Trein
  5 Additionele voorzieningen
  5.1 Mobiele telefoon
  5.2 SOS-zuilen
  5.3 Public Displays
  5.4 Cameratoezicht
  5.4.1 In- en uitvoering van cameratoezicht
  5.5 Infozuilen
  6 Checklists Sociale Veiligheid naar aandachtsgebieden
  6.1 Checklist Sociale Veiligheid loop- en fietsroutes
  6.2 Checklist Sociale Veiligheid (fiets)-tunnels/bruggen/viaducten
  6.3 Checklist Sociale Veiligheid parkeergarages
  6.4 Checklist sociaal veilige haltes
  6.5 Checklist sociaal veilige inrichting stations
  6.6 Checklist stallingsmogelijkheden voor de fiets
  6.7 Checklist Sociale Veiligheid P+R/transferia
  7 Slotwoord
  Literatuur
  Bijlagen:
  Bijlage I Maatregelen uit Aanvalsplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer
  Bijlage II Categorisering halteplaatsen
  Bijlage III Voorzieningenniveau halteplaatsen
Scroll naar boven