Handboek parkeren

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:01 aug 2012
  • Aantal pagina's:320
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 601 1
  • Artikelnummer:311

In het Handboek parkeren is alle informatie over parkeren op een overzichtelijke manier gebundeld en het biedt een compleet overzicht van de verschillende aspecten van parkeren. Van auto’s tot fietsen, van parkeerbeleid tot uitvoering, van juridische zaken tot het bepalen van parkeervraag en -aanbod. Het beschrijft de locaties, op het maaiveld of in (ondergrondse)garages. Het gaat in op milieuaspecten en de vastgoedwaarde van parkeren. En het handboek geeft – niet onbelangrijk – informatie over de juiste plaats en vormgeving van parkeerbewegwijzering. Zodat als eenmaal de juiste parkeervoorziening is gerealiseerd, toekomstige parkeerders deze eenvoudig kunnen vinden en zoekverkeer voorkomen wordt.
Woord vooraf
1 Parkeerbeleid
1.1 Historisch overzicht 15
1.2 Nationaal en provinciaal parkeerbeleid
1.3 Gemeentelijk parkeerbeleid
1.4 Creatie van draagvlak en begrip voor parkeerbeleid
1.5 Tien tips voor succesvol gemeentelijk parkeerbeleid
1.6 Parkeren in de toekomst
2 Organisatie van het parkeren
2.1 Parkeren: bestuurlijke taak en ambtelijke rollen
2.2 Operationele taken bij betaald parkeren
2.3 Inrichting van de gemeentelijke parkeerorganisatie
2.4 De parkeermanager of parkeercoördinator
2.5 Parkeerschap en parkeermanagement
2.6 Hoeveel werk brengt betaald parkeren met zich mee?
2.7 Uitbesteden van exploitatie en beheer
2.8 Kostenposten voor parkeren op straat
3 Juridische aspecten van parkeren
3.1 Waarom kennis van het juridisch kader?
3.2 Algemene wet bestuursrecht
3.3 Gemeentewet
3.4 Wet ruimtelijke ordening
3.5 Grondexploitatiewet
3.6 Woningwet/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
3.7 Bouwverordening
3.8 Parkeerwetgeving
3.9 Gemeentelijk parkeerbeleid
3.10 Handhaving
4 Parkeeronderzoek
4.1 Waarom parkeeronderzoek?
4.2 Onderzoeksmethoden
4.3 Hoe wordt een parkeeronderzoek uitgevoerd?
4.4 Interpreteren van de onderzoeksresultaten
4.5 Rapporteren
5 Parkeervraag en parkeeraanbod
5.1 Wat is een parkeerbalans?
5.2 Bepalen benodigd parkeeraanbod
5.3 Parkeerkencijfers
5.4 Parkeerkencijfers en parkeernormen
5.5 Maatwerk in parkeerkencijfers
5.6 Bezoekersparkeren
5.7 De parkeerbalans in zeven stappen
5.8 Kalibreren van parkeerkencijfers
5.9 Uitbreiding van gebouwen
5.10 Een andere methode
6 Parkeerregulering
6.1 Vormen van parkeerregulering
6.2 Betaald parkeren
6.3 Parkeerschijfzone
6.4 Belanghebbendenparkeren
6.5 RVV 1990 en APV
6.6 Overige regelingen
6.7 Overige aspecten regulering
7 Parkeren op afstand
7.1 Onderdeel van de keten
7.2 Soorten overstappunten
7.3 Typen overstappunten
7.4 Doelgroepen
7.5 Succesfactoren
7.6 Aandachtspunten
8 Parkeren en de leefomgeving
8.1 Zoeken naar balans
8.2 Parkeren in woonwijken
8.3 Parkeren bij winkelgebieden
8.4 Parkeren bij bedrijven
8.5 Parkeren in centrumgebieden
9 Parkeren en milieu
9.1 Luchtkwaliteit
9.2 Parkeermaatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit
9.3 Implementatie parkeermaatregelen voor betere luchtkwaliteit
9.4 Effecten maatregelen in centrumgebieden
9.5 Effecten P+R-voorzieningen
10 Parkeren op maaiveld
10.1 Parkeren op of langs de rijbaan
10.2 Parkeren op parkeerterreinen
10.3 Parkeren op eigen terrein
11 Parkeergarages
11.1 Oriëntatie op het ontwerp
11.2 Type parkeergarage en Programma van Eisen
11.3 Ontwerp- en bouwproces
11.4 Vormgeving en inrichting
11.5 Technisch onderhoud
11.6 Mechanisch parkeren
12 Parkeren en vastgoed
12.1 Parkeren als voorwaarde voor ontwikkeling en realisatie vastgoed
12.2 Invloed parkeren op de waarde van vastgoed
12.3 Invloed parkeren op de waardebepaling van winkelvastgoed
12.4 Gebouwde parkeervoorzieningen (parkeren als vastgoed)
12.5 Gebouwde parkeervoorzieningen: parkeertaken en de afwegingen
13 Beheer en onderhoud
13.1 Vormen van beheer en onderhoud
13.2 Beheer en onderhoud bij straatparkeren
13.3 Beheer en onderhoud bij garageparkeren
13.4 Uitbesteden
13.5 Checklist onderhoud
14 Parkeerbewegwijzering
14.1 Hedendaagse situatie
14.2 Doelen parkeerverwijssysteem
14.3 Informatiebehoefte doelgroepen
14.4 Uitgangspunten bij verwijzen
14.5 Statische en/of dynamische systemen
14.6 Locaties en routes tot afbuiging naar ingang parkeergelegenheid
14.7 Ontwerp
14.8 Nieuwe ontwikkelingen
15 Parkeren overige voertuigen
15.1 Fietsparkeerbeleid
15.2 Opstellen van fietsparkeerbeleid
15.3 Onderzoek bij fietsparkeren
15.4 Eisen aan fietsparkeervoorzieningen
15.5 Parkeren van overige voertuigen
15.6 Parkeren van grote voertuigen
15.7 Parkeren van elektrische voertuigen
15.8 Parkeren van 45 km/h-voertuig/brommobiel
15.9 Parkeren voor gehandicapten
Begrippenlijst
Bronnen