Handboek parkeerverwijssystemen

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:01-05-2007
 • Aantal pagina's:100
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 488 3
 • Artikelnummer:232
 
€ 52,00
excl. 6% btw
 • Deze publicatie is tijdelijk niet op voorraad. De levertijd is daarmee langer dan u van ons bent gewend.

  Dit handboek helpt u om tot de juiste aanpak te komen voor ontwerp, plaatsing, beheer en onderhoud van parkeerverwijssystemen. De publicatie gaat in op de vraag of u moet kiezen voor een statisch of dynamisch systeem of voor een combinatie. Ook de technische inrichting van het parkeerverwijssysteem komt aan bod.

 • Woord vooraf
  Samenvatting
  1 Parkeerverwijssystemen
  1.1 Inleiding
  1.2 Geschiedenis
  1.3 Hedendaagse situatie
  1.4 Doel parkeerverwijssystemen
  1.5 Informatiebehoefte doelgroepen
  1.6 Slotbeschouwing
  2 Plaatsing parkeerverwijssystemen, routing
  2.1 Inleiding
  2.2 Statische en/of dynamische systemen
  2.2.1 Statische systemen
  2.2.2 Dynamische systemen
  2.3 Verwijzingsprincipe
  2.4 Locaties en routes
  2.5 Aandachtspunten
  2.6 Slotbeschouwing
  3 Ontwerp
  3.1 Inleiding
  3.2 Leesbaarheid
  3.3 Begrijpelijkheid
  3.4 Ontwerpvoorschriften
  3.5 Slotbeschouwing
  4 Techniek
  4.1 Inleiding
  4.2 Proces
  4.3 Inwinnen van gegevens
  4.4 Verwerken en bewerken van gegevens
  4.5 Verstrekken van gegevens
  4.6 Bedrijfstoestanden
  4.7 Slotbeschouwing
  5 Uitvoeringsaspecten
  5.1 Inleiding
  5.2 Actoren
  5.3 Fasering en tijdsaspecten
  5.3.1 Fasering
  5.3.2 Tijdsplanning
  5.4 Organisatie
  5.4.1 Betrokken partijen per fase
  5.4.2 Projectorganisatie
  5.5 Financiële aspecten
  5.6 Beheer en onderhoud
  5.6.1 Inventariseren
  5.6.2 Inspecteren
  5.6.3 Mogelijke maatregelen en tijdstip van ingrijpen
  5.6.4 Kostenbesparing
  5.7 Raamwerk, contracten en rechten
  5.7.1 Raamwerk
  5.7.2 Contracten
  5.7.3 Rechten
  5.8 Slotbeschouwing
  6 Plaatsing statische en dynamische parkeerverwijssystemen
  6.1 Inleiding
  6.2 Grondwerken
  6.3 Kabels, leidingen en boomwortels
  6.4 Voorschrijven van taluds in het bestek
  6.5 Verdichting
  6.6 Bemaling
  6.7 Kabels
  6.7.1 Indeling
  6.7.2 Sleuven en sleufbedekking
  6.7.3 Energiekabels
  6.7.4 Communicatiekabels
  6.8 Slotbeschouwing
  7 Contracten en uitbesteden
  7.1 Inleiding
  7.2 Samenstelling RAW-bestek
  7.2.1 Algemeen
  7.2.2 Bestekposten
  7.2.3 Het maken van een bestekpost
  7.2.4 Bepalingen
  7.3 Hoe komt u aan de RAW-systematiek
  7.3.1 Overeenkomst voor het toepassen van de RAW-systematiek
  7.3.2 Gebruik software
  7.3.3 Handleiding
  7.3.4 Voorlichting, instructie en begeleiding
  7.3.5 Kosten
  7.3.6 Bewaking keurmerk
  Bijlage
  Voorbeeldbestek RAW
  Literatuur
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven