Handboek natuursteenbestrating

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Infrastructuur, Openbare ruimte
  • Datum uitgifte:01 okt 2006
  • Aantal pagina's:106
  • Druk:1
  • ISBN:90 6628 481 1
  • Artikelnummer:231

Deze publicatie presenteert op overzichtelijke wijze alle relevante informatie over de toepassing van natuursteen voor bestratingen in de openbare ruimte. Veel aandacht gaat uit naar het ontwerp van een bestrating in natuursteen. Ook geeft het handboek aan welke gebruikersaspecten van belang zijn, zoals stroefheid en reinigingsgemak. De functionele eisen zijn gedetailleerd uitgewerkt op constructie-, materiaal- en bouwstofniveau.
Samenvatting
1 Inleiding
1.1 Historische ontwikkeling
1.2 Doel en taak van de werkgroep
1.3 Aanpak van het onderzoek
1.4 Doelgroep
2 Het materiaal natuursteen
2.1 Oorsprong en ontstaan van natuursteen
2.1.1 Stollingsgesteenten
2.1.2 Sedimentgesteenten
2.1.3 Metamorfe gesteenten
2.2 Natuursteensoorten
2.3 Bewerkingsvormen en formaten
2.3.1 Natuurlijk gevormde keien
2.3.2 Gekliefde keien
2.3.3 Keien met een gezaagde bovenzijde
2.3.4 Tegels met een gezaagde boven- en onderzijde en gekliefde kanten
2.3.5 Tegels met een ruwe boven- en onderzijde en gezaagde kanten
2.3.6 Tegels waarvan alle zijden zijn gezaagd
2.3.7 Banden en andere hulpstukken
2.3.8 Uitzondering
2.4 Hergebruik natuursteen
3 Ontwerp
3.1 Algemeen
3.2 Esthetische eisen
3.2.1 Karakter
3.2.2 Kleur
3.2.3 Bestemming
3.2.4 Textuur
3.2.5 Straatverband
3.3 Functionele eisen
3.3.1 Algemeen
3.3.2 Eisen per belanghebbende
3.3.3 Prestatie-eisen
3.3.4 Tegenstrijdige eisen
3.4 Dimensionering
3.4.1 Ontwikkeling spoordiepte
3.4.2 Afmetingen natuursteen
3.5 Constructief ontwerp op aardebaan
3.5.1 Ondergrond
3.5.2 Onderfundering
3.5.3 Fundering
3.5.4 Straatlaag
3.5.5 Voegen
3.5.6 Elementen van natuursteen
3.6 Constructief ontwerp boven kabels en leidingen
3.7 Constructief ontwerp op bouwkundige dragers
3.7.1 Soorten oplossingen
3.7.2 Dilatatievoegen
3.7.3 Krimpspanningen
3.8 Speciale constructies
3.8.1 Tramspoorconstructies
3.8.2 Funderingsopbouw rond de kroonprojectie van bomen
3.9 Afwatering, vorst en dooi
3.9.1 Mogelijke schade
3.9.2 Eisen aan de (onder)fundering
3.9.3 Afvoersystemen
3.10 Kosten
4 Bestek
4.1 Regelgeving
4.1.1 Standaard
4.1.2 Europese regelgeving
4.2 Vastleggen van materiaalkeuze in bestek
4.3 Bemonstering en keuring
4.3.1 Algemene monstercontrole
4.3.2 Bemonstering
4.4 Referentieproefvak
4.5 Stroefheid
5 Uitvoering
5.1 Logistiek en opslag
5.2 Uitvoeringstijd
5.3 Verwerking natuursteen
5.4 Voegtypen en voegmaterialen