CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Handboek natransportmogelijkheden voor overstappunten

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:15-04-2009
 • Aantal pagina's:128
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 532 3
 • Artikelnummer:276
 • Thema: Overstappunt
 
€ 79,00
excl. 9% btw
 • In dit handboek staat het natransport vanaf (ov-)vervoersknooppunten centraal. De publicatie gaat in op de rol die verschillende transportmiddelen kunnen vervullen bij overstappunten. Bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de fiets of de auto. Daarnaast leest u onder meer over de tijd en kosten die hiermee gepaard gaan.
 • 1 Inleiding
  1.1 Aanleiding
  1.2 Wat is natransport?
  1.3 Doel- en probleemstelling
  1.4 Gehanteerde werkwijze
  1.5 Leeswijzer
  2 Theoretisch Kader
  2.1 Inleiding: Ketenmobiliteit
  2.2 Wat is een overstappunt?
  2.3 Kwaliteit van overstappunten
  2.4 Typering van reizigers
  3 Visie Componenten
  3.1 Inleiding
  3.2 Typering Overstappunten
  3.3 Vormen van voor- en natransport
  3.4 Informatievoorziening
  3.5 Producten en diensten
  4 Conclusies CROW-natransport enquête
  4.1 Onderzoeksopzet
  4.2 Huidig gebruik natransport
  4.3 Natransportmiddelen
  4.4 Natransportdiensten en informatie
  4.5 Conclusies
  5 Projecten en voorbeelden uit binnen- en buitenland
  6 Conclusies en aanbevelingen
  Lijst van definities
  Literatuurlijst
  Bijlagen:
  1 Projecten en voorbeelden
  2 Overzicht fietsleensystemen
  3 Tabellen enqueteresultaten:
  A Basistabellen schriftelijk
  B Basistabellen internet
  C Enqueteformulier
Scroll naar boven