Handboek natransportmogelijkheden voor overstappunten

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:15 apr 2009
  • Aantal pagina's:128
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 532 3
  • Artikelnummer:276
Prijs per stuk: € 69,00
Excl. 6% BTW

In dit handboek staat het natransport vanaf (ov-)vervoersknooppunten centraal. De publicatie gaat in op de rol die verschillende transportmiddelen kunnen vervullen bij overstappunten. Bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de fiets of de auto. Daarnaast leest u onder meer over de tijd en kosten die hiermee gepaard gaan.
1 Inleiding
1.1 Aanleiding
1.2 Wat is natransport?
1.3 Doel- en probleemstelling
1.4 Gehanteerde werkwijze
1.5 Leeswijzer
2 Theoretisch Kader
2.1 Inleiding: Ketenmobiliteit
2.2 Wat is een overstappunt?
2.3 Kwaliteit van overstappunten
2.4 Typering van reizigers
3 Visie Componenten
3.1 Inleiding
3.2 Typering Overstappunten
3.3 Vormen van voor- en natransport
3.4 Informatievoorziening
3.5 Producten en diensten
4 Conclusies CROW-natransport enquête
4.1 Onderzoeksopzet
4.2 Huidig gebruik natransport
4.3 Natransportmiddelen
4.4 Natransportdiensten en informatie
4.5 Conclusies
5 Projecten en voorbeelden uit binnen- en buitenland
6 Conclusies en aanbevelingen
Lijst van definities
Literatuurlijst
Bijlagen:
1 Projecten en voorbeelden
2 Overzicht fietsleensystemen
3 Tabellen enqueteresultaten:
A Basistabellen schriftelijk
B Basistabellen internet
C Enqueteformulier