Handboek lichtmasten

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:01 sep 2005
  • Aantal pagina's:60
  • Druk:1
  • ISBN:90 6628 450 1
  • Artikelnummer:215

Met dit handboek maakt u eenvoudig een keuze voor een bepaald type lichtmast. Per onderwerp leest u meer over de keuzemogelijkheden en vindt u een advies. De checklists in het handboek zijn handige hulpmiddelen bij het bestellen, controleren en inspecteren van lichtmasten. Nuttige informatie voor iedereen die betrokken is bij het ontwerpen, uitvoeren en beheren van openbare verlichtingsinstallaties.
Woord vooraf
Samenvatting
1 Inleiding
1.1 Aanleiding
1.2 Toepassing en doel
1.3 Geldende normen
2 Eisen lichtmasten
2.1 Algemeen
2.2 Werkwijze normcommissie lichtmasten
2.3 Specificaties bepalen
2.4 Aarding
2.5 Materialen
2.6 Oppervlaktebescherming
2.7 CE-markering lichtmasten
3 Berekening lichtmasten
3.1 Karakteristieke belastingen (NEN-EN 40-3-1)
3.2 Berekening lichtmasten: (NEN-EN 40-3-3)
3.3 Maximaal toelaatbare spanning (NEN-EN 40-3-3)
4 Rekenprogrammatuur
4.1 Programma’s voor de vergelijking van lichtmasten
4.2 Advies
5 Milieubelasting
5.1 Keuze van het materiaal
5.2 Onderhoud
6 Botsveiligheid lichtmasten
7 Lichtmasten in de praktijk
7.1 Aanvullende eisen lichtmasten
7.2 Praktische zaken
7.3 Plaatsing
7.4 Aandachtspunten voor plaatsing langs verkeerswegen
8 Inspectie lichtmasten
8.1 Inspectieplan
8.2 Inspecties tijdens levensduur lichtmast
9 Lijnverlichting
9.1 Lijnverlichtingsmasten
9.2 Installatie
9.3 Tekeningen lijnverlichting uit
Eisen lichtmasten 1993
Literatuur
Bijlagen
I Referentiekaart lichtmast
II Checklist voor het beschrijven en bestellen van een lichtmast
III Overzicht geldende normen
IV Formulier voor controle van lichtmasten: fabrieksafnametest (FAT)
V Inspectierapport lichtmasten
VI Belangrijkste toleranties FAT lichtmasten, Overzicht 1
VII Belangrijkste toleranties FAT lichtmasten, Overzicht 2
VIII Belangrijkste toleranties FAT lichtmasten, Overzicht 3