CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Handboek infozuilen

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:01-09-2005
 • Aantal pagina's:64
 • Druk:1
 • ISBN:90 6628 452 8
 • Artikelnummer:208
 • Thema: Openbaar vervoer
 
€ 60,00
excl. 9% btw
 • In dit handboek leest u aan welke eisen een informatiezuil moet voldoen om de reiziger te helpen in zijn keuze voor route of vervoerswijze. Het gaat in op de kleurstelling van een zuil, grond- en graafwerkzaamheden, bekabeling en technische infrastructuur. Ook leest u hoe u de informatie het beste kunt presenteren. Tot slot komen contracten, RAW-bestekken en aanbestedingsrichtlijnen aan bod.
 • Samenvatting
  1 Inleiding
  1.1 Aanleiding
  1.2 Toepassing van infozuilen
  1.3 Infozuilen voor reizigers
  1.4 Meerwaarde infozuilen
  2 Uitvoering infozuil
  2.1 Ontwerp en lay-out
  2.1.1 Voorwaarden voor het ontwerp
  2.1.2 De zuil
  2.1.3 De interface
  2.1.4 De output
  2.1.5 Overzicht voorwaarden bij informatieverschaffing
  2.2 Technische infrastructuur
  2.2.1 Soft- en hardware
  2.2.2 Informatieprogramma
  2.2.3 Gebruiksduur
  2.3 Betaalsysteem
  2.4 Mogelijkheden informatiezuil
  3 Locatie infozuilen
  3.1 Algemeen
  3.2 Sociale veiligheid
  4 Informatieverstrekking
  4.1 Algemeen
  4.2 Eisen aan informatie
  4.3 Informatiebehoeften per locatie
  4.4 Vorm van informatie verstrekken
  4.5 Verantwoording van informatie
  4.6 Wijze van aanbieden
  5 Belanghebbenden
  5.1 Algemeen
  5.2 Sponsoring
  6 Betrokkenen
  7 Beheer en onderhoud
  8 Kosten en baten
  9 Bestek en regelgeving
  9.1 Inleiding
  9.1.1 Samenstelling RAW-bestek
  9.1.2 Gebruikte afbeeldingen
  9.1.3 Hoe komt u aan RAW-systematiek
  Bijlagen
  I Checklist infozuilen
  II Voorbeeld van een RAW-bestek
Scroll naar boven