Handboek infozuilen

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:01 sep 2005
  • Aantal pagina's:64
  • Druk:1
  • ISBN:90 6628 452 8
  • Artikelnummer:208
Prijs per stuk: € 49,00
Excl. 6% BTW

In dit handboek leest u aan welke eisen een informatiezuil moet voldoen om de reiziger te helpen in zijn keuze voor route of vervoerswijze. Het gaat in op de kleurstelling van een zuil, grond- en graafwerkzaamheden, bekabeling en technische infrastructuur. Ook leest u hoe u de informatie het beste kunt presenteren. Tot slot komen contracten, RAW-bestekken en aanbestedingsrichtlijnen aan bod.
Samenvatting
1 Inleiding
1.1 Aanleiding
1.2 Toepassing van infozuilen
1.3 Infozuilen voor reizigers
1.4 Meerwaarde infozuilen
2 Uitvoering infozuil
2.1 Ontwerp en lay-out
2.1.1 Voorwaarden voor het ontwerp
2.1.2 De zuil
2.1.3 De interface
2.1.4 De output
2.1.5 Overzicht voorwaarden bij informatieverschaffing
2.2 Technische infrastructuur
2.2.1 Soft- en hardware
2.2.2 Informatieprogramma
2.2.3 Gebruiksduur
2.3 Betaalsysteem
2.4 Mogelijkheden informatiezuil
3 Locatie infozuilen
3.1 Algemeen
3.2 Sociale veiligheid
4 Informatieverstrekking
4.1 Algemeen
4.2 Eisen aan informatie
4.3 Informatiebehoeften per locatie
4.4 Vorm van informatie verstrekken
4.5 Verantwoording van informatie
4.6 Wijze van aanbieden
5 Belanghebbenden
5.1 Algemeen
5.2 Sponsoring
6 Betrokkenen
7 Beheer en onderhoud
8 Kosten en baten
9 Bestek en regelgeving
9.1 Inleiding
9.1.1 Samenstelling RAW-bestek
9.1.2 Gebruikte afbeeldingen
9.1.3 Hoe komt u aan RAW-systematiek
Bijlagen
I Checklist infozuilen
II Voorbeeld van een RAW-bestek