Handboek Incident Management

voor het stedelijk en regionaal wegennet

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:01-04-2007
 • Aantal pagina's:116
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 493 7
 • Artikelnummer:243
 
€ 52,00
excl. 6% btw
 • Dit handboek ondersteunt u om Incident Management toe te passen. Hieronder vallen alle maatregelen om de weg vrij te maken voor verkeer na een ongeluk of incident. Het handboek gaat in op verkeersveiligheid, de belangen van mogelijke slachtoffers en het beheersen van schade. U kunt de kennis en ervaringen uit het handboek ook toepassen bij evenementen en wegwerkzaamheden.
 • 1 Inleiding
  1.1 Inzicht
  1.2 Incident Management als verkeersmanagementmaatregel
  1.3 Samenwerking
  1.4 Voorspelbaarheid van vertragingen
  1.5 Waarom deze publicatie?
  1.6 Gebruik en inhoud van de publicatie
  2 Achtergrondinformatie over Incident Management op het hoofdwegennet
  2.1 Geschiedenis van IM
  2.2 Welke doelen streeft IM na?
  2.3 Wet- en regelgeving IM
  2.4 Hoe is IM georganiseerd?
  2.4.1 Welke partijen zijn er bij betrokken?
  2.4.2 Wat is de rol van de partijen?
  2.4.3 Wat doen de centrale meldpunten?
  2.4.4 Wat is de rol van de STI-deskundige?
  2.4.5 Wat doet het CTPI/motorkapoverleg?
  2.4.6 Wat doet de wegbeheerder?
  2.4.7 Overlegstructuur
  2.5 Welke regelingen kent IM?
  2.5.1 Landelijke Personenautoregeling (LPR)
  2.5.2 Landelijke Vrachtwagenregeling (LVR)
  2.5.3 Wegsleepregelingen onbeheerd achtergelaten voertuigen
  2.5.4 Vrachtwagens met pech
  2.5.5 Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten op auto(snel)wegen
  2.6 Wat zijn de kosten en baten van IM?
  2.6.1 Kosten personenautoregeling
  2.6.2 Kosten vrachtwagenregeling
  2.6.3 Baten van IM
  2.6.4 Wat is dan veranderd op de weg sinds de invoering van IM?
  2.6.5 Wat merkt de weggebruiker van Incident Management?
  2.6.6 Raming totale kosten en baten
  3 Stappen IM stedelijk en regionaal wegennet
  3.1 Algemeen
  3.2 Hoe gaat het nú op het onderliggende wegennet?
  3.3 Het initiatief
  4 Implementatie Incident Management
  4.1 Wat zijn de uitgangspunten van IM op het stedelijk en regionaal wegennet
  4.2 Welke voorbereidende acties zijn nodig
  4.2.1 Informeren en voorlichten eigen organisatie
  4.2.2 Intentieverklaring betrokken instanties
  4.2.3 Onderzoek economisch belang van wegen waarop IM kan worden toegepast
  4.2.4 Vaststellen wegennet waarop IM wordt toegepast
  4.2.5 Contact externe organisaties
  4.2.6 Organiseren eigen interne organisatie en regionale samenwerking en coördinatie
  4.2.7 Opstellen convenanten en contracten
  4.2.8 Bekrachtigen convenanten en contracten
  4.3 Startbijeenkomst
  4.4 Deelname overleg (regionaal, landelijk)
  4.5 Monitoring en evaluatie
  5 Alternatieve routes bij incidenten op het stedelijk en regionaal wegennet
  5.1 Inleiding
  5.2 De aanpak
  5.3 Stap voor stap naar alternatieve routes
  5.4 Voorbereiding
  5.4.1 Stap 1: Opstarten overleg alternatieve routes
  5.4.2 Stap 2: Prioriteer de incidenten waarvoor een alternatieve route nodig is
  5.4.3 Stap 3: Kies de alternatieve routes
  5.4.4 Stap 4: Bepaal voorwaarden en knelpunten bij de inzet van alternatieve routes
  5.4.5 Stap 5: Ontwikkel de maatregelen
  5.4.6 Stap 6: Afronding: afspraken over de inzet en beheer van de alternatieve routes
  5.5 Implementatie
  5.6 Uitvoering
  5.7 Alternatieve routes en omleidingen
  6 Openbaar vervoer
  6.1 Melding Meldkamer Politie
  6.2 Melding Centrale Verkeersleiding (CVL)
  6.3 Benaderen betreffende vestiging
  6.4 Bepalen omleiding
  6.5 Informeren chauffeurs en andere partijen
  6.6 Gebruik OV bij incidenten en evenementen
  7 Communicatiemiddelen en -technieken
  7.1 Inleiding
  7.2 Gegevens
  7.3 Informatiedragers
  7.3.1 Internet
  7.3.2 Mobiel communicatiemiddel
  7.3.3 Infozuilen
  7.4 Beperkingen
  7.5 Hulpverlenende instanties
  8 Tot slot
  Bijlagen
  I Beleidsregels Incident Management Rijkswaterstaat
  II Wijziging Beleidsregels Incident Management Rijkswaterstaat
  III Convenanten
  IIIa Contract met Regiopolitie (voorbeeld Noord-Holland)
  IIIb Toetredingscontract SIMN
  IIIc Toetredingscontract STIMVA
  IV Procedure Openbaar Vervoer
  V Beschrijvende Plaatsaanduiding Sytematiek
  VI Concept Intentieverklaring Provincie Zuid-Holland
  VII Lijst met veel gebruikte termen en afkortingen
  VIII Literatuur
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven