Handboek gemotoriseerde tweewielers Een Handreiking voor veilig wegontwerp, wegonderhoud en wegbeheer

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Openbare ruimte, Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:01 nov 2003
  • Aantal pagina's:68
  • Druk:1
  • ISBN:90 6628 397 1
  • Artikelnummer:190
Prijs per stuk: € 49,00
Excl. 6% BTW

Dit handboek helpt u om de verkeersveiligheid van gemotoriseerde tweewielers (GTW’s) te bevorderen. De publicatie gaat in op de karakteristieken van de GTW-gebruiker, voertuigkarakteristieken, beleidsachtergronden, aansprakelijkheid, verkeersveiligheid, wegkarakteristieken, wegbeheer, tijdelijke maatregelen en intelligente transportsystemen en ICT.
1 Inleiding
1.1 De aanleiding
1.2 Typen gemotoriseerde tweewielers
1.3 Mobiliteitscijfers
1.4 Leeswijzer
2 Karakteristieken van de GTW-gebruiker
2.1 Motivatie voor het gebruiken van een GTW
2.2 Karakteristieken
2.2.1 Achtergrondkenmerken van de gebruiker
2.2.2 Informatieverwerkende functies
2.2.3 Prestaties van het systeem
3 Voertuigkarakteristieken
3.1 Het verschil tussen de gemotoriseerde tweewieler en de auto
3.2 De snorfiets
3.3 De bromfiets
3.4 De motorfiets
3.5 De quad en de trike
3.6 Ontwerpvoertuigen
4 Beleidsachtergronden
4.1 Europees beleid
4.2 Nationaal beleid
4.3 Regionaal beleid
4.4 Gemeentelijk beleid
4.5 Milieubeleid
4.6 Parkeerbeleid voor GTW’s
4.7 Mobiliteitsmanagement/vervoermanagement
5 Aansprakelijkheid
5.1 Aansprakelijkheid
5.1.1 De aansprakelijkheid van de wegbeheerder
5.1.2 De aansprakelijkheid van de weggebruiker
5.2 Bromfiets op rijbaan
6 Verkeersveiligheid
6.1 Ongevalsoorzaken
6.2 Algemene verkeers(on)veiligheid in cijfers
7 Wegkarakteristieken en wegontwerp
7.1 Categoriseren
7.2 Stroomwegen
7.2.1 Inleiding
7.2.2 Wegvakken
7.2.3 Knooppunten
7.3 Gebiedsontsluitingswegen
7.3.1 Inleiding
7.3.2 Wegvakken
7.3.3 Kruispunten
7.3.4 Overgang bromfietser naar rijbaan
7.4 Erftoegangswegen
7.4.1 Inleiding
7.4.2 Wegvakken
7.4.3 Kruispunten
7.5 Parkeren
8 Wegbeheer
8.1 Inleiding
8.2 Wegmarkeringen en demarkeringen
8.2.1 Markeringen
8.2.2 Stroefheid bij markeringen
8.2.3 Het verwijderen en demarkeren van wegmarkeringen
8.2.4 Putdeksels en roosters
8.3 Rij-ijzers en aansluitstrips en overgangen in asfaltsoort
8.4 Reiniging en gladheidsbestrijding
8.5 Schadeherstel en onderhoud
9 Tijdelijke verkeersmaatregelen
9.1 Inleiding
9.2 Werk in uitvoering
9.3 Evenementen
9.4 De verkeersregelaar
10 Gemotoriseerde tweewielers en ITS/ICT
10.1 Inleiding
10.2 ITS/ICT en verkeersveiligheid
10.3 Beschikbare en in onwikkeling zijnde systemen