Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Handboek gemotoriseerde tweewielers

Een Handreiking voor veilig wegontwerp, wegonderhoud en wegbeheer

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:01-11-2003
 • Aantal pagina's:68
 • Druk:1
 • ISBN:90 6628 397 1
 • Artikelnummer:190
 • Thema: Meubilair en installatie, Openbare verlichting
 
€ 60,00
excl. 9% btw
 • Dit handboek helpt u om de verkeersveiligheid van gemotoriseerde tweewielers (GTW’s) te bevorderen. De publicatie gaat in op de karakteristieken van de GTW-gebruiker, voertuigkarakteristieken, beleidsachtergronden, aansprakelijkheid, verkeersveiligheid, wegkarakteristieken, wegbeheer, tijdelijke maatregelen en intelligente transportsystemen en ICT.
 • 1 Inleiding
  1.1 De aanleiding
  1.2 Typen gemotoriseerde tweewielers
  1.3 Mobiliteitscijfers
  1.4 Leeswijzer
  2 Karakteristieken van de GTW-gebruiker
  2.1 Motivatie voor het gebruiken van een GTW
  2.2 Karakteristieken
  2.2.1 Achtergrondkenmerken van de gebruiker
  2.2.2 Informatieverwerkende functies
  2.2.3 Prestaties van het systeem
  3 Voertuigkarakteristieken
  3.1 Het verschil tussen de gemotoriseerde tweewieler en de auto
  3.2 De snorfiets
  3.3 De bromfiets
  3.4 De motorfiets
  3.5 De quad en de trike
  3.6 Ontwerpvoertuigen
  4 Beleidsachtergronden
  4.1 Europees beleid
  4.2 Nationaal beleid
  4.3 Regionaal beleid
  4.4 Gemeentelijk beleid
  4.5 Milieubeleid
  4.6 Parkeerbeleid voor GTW’s
  4.7 Mobiliteitsmanagement/vervoermanagement
  5 Aansprakelijkheid
  5.1 Aansprakelijkheid
  5.1.1 De aansprakelijkheid van de wegbeheerder
  5.1.2 De aansprakelijkheid van de weggebruiker
  5.2 Bromfiets op rijbaan
  6 Verkeersveiligheid
  6.1 Ongevalsoorzaken
  6.2 Algemene verkeers(on)veiligheid in cijfers
  7 Wegkarakteristieken en wegontwerp
  7.1 Categoriseren
  7.2 Stroomwegen
  7.2.1 Inleiding
  7.2.2 Wegvakken
  7.2.3 Knooppunten
  7.3 Gebiedsontsluitingswegen
  7.3.1 Inleiding
  7.3.2 Wegvakken
  7.3.3 Kruispunten
  7.3.4 Overgang bromfietser naar rijbaan
  7.4 Erftoegangswegen
  7.4.1 Inleiding
  7.4.2 Wegvakken
  7.4.3 Kruispunten
  7.5 Parkeren
  8 Wegbeheer
  8.1 Inleiding
  8.2 Wegmarkeringen en demarkeringen
  8.2.1 Markeringen
  8.2.2 Stroefheid bij markeringen
  8.2.3 Het verwijderen en demarkeren van wegmarkeringen
  8.2.4 Putdeksels en roosters
  8.3 Rij-ijzers en aansluitstrips en overgangen in asfaltsoort
  8.4 Reiniging en gladheidsbestrijding
  8.5 Schadeherstel en onderhoud
  9 Tijdelijke verkeersmaatregelen
  9.1 Inleiding
  9.2 Werk in uitvoering
  9.3 Evenementen
  9.4 De verkeersregelaar
  10 Gemotoriseerde tweewielers en ITS/ICT
  10.1 Inleiding
  10.2 ITS/ICT en verkeersveiligheid
  10.3 Beschikbare en in onwikkeling zijnde systemen
Scroll naar boven